Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Σχετικά με τον δικτυακό τόπο

Αρμόδια για τον δικτυακό αυτό τόπο είναι η ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για ερωτήσεις γενικού χαρακτήρα ή για παρατηρήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχει ο παρών δικτυακός τόπος, χρησιμοποιήστε το δελτίο επικοινωνίας.

Η γλωσσική μας πολιτική

Ο δικτυακός μας τόπος τηρεί τις γενικές γλωσσικές αρχές που έχουν οριστεί για τον EUROPA. Προσπαθούμε να δημοσιεύουμε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες στις 24 γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, λόγω μεταφραστικών περιορισμών, αλλά και χρονικών για ορισμένες στήλες (π.χ. των ειδήσεων), κάποιες πληροφορίες διατίθενται μόνο στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. 

Η νομοθεσία και άλλα επίσημα έγγραφα διατίθενται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EUR-Lex.

Σύνδεση με τον δικτυακό τόπο

Σύνδεσμοι προς τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης μπορούν να δημιουργηθούν σε οποιονδήποτε δικτυακό τόπο, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται σε συγκείμενο από το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ότι η ΓΔ επιδοκιμάζει ή υποστηρίζει τους στόχους ή το περιεχόμενο του άλλου δικτυακού τόπου ή του φορέα που τον διαχειρίζεται. 

Μόλις ο σύνδεσμος δημιουργηθεί, παρακαλούμε στείλτε ηλ. μήνυμα στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης.

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα