Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

O těchto stránkách

Za provoz těchto stránek odpovídá Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.  V případě obecných otázek či poznámek týkajících se zde uvedených informací použijte tento formulář.

Naše jazyková politika

Naše stránky se řídí obecnými pokyny pro používání jazyků na portálu EUROPA. Snažíme se zveřejňovat co nejvíce informací ve 24 jazycích EU. Vzhledem k omezeným překladatelským kapacitám a skutečnosti, že některé informace (např. zprávy) je třeba zveřejňovat v krátkém termínu, jsou však některé informace k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Právní předpisy a další úřední dokumenty jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU na portálu EUR-Lex.

Odkaz na tyto webové stránky

Odkazy na webové stránky GŘ Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování lze vytvořit z jakékoli webové stránky za předpokladu, že nebudou uživatele vést k závěru, že GŘ schvaluje nebo podporuje cíle nebo obsah této druhé webové stránky, či organizace, která ji spravuje.

Jakmile odkaz zřídíte, pošlete e-mail správci webových stránek Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku