Заетост, социални въпроси и приобщаване

За този сайт

Този уебсайт се поддържа от Генерална дирекция „ТЗаетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Моля използвайте формуляра за контакти, ако имате общи въпроси или коментари за предоставената на сайта информация.

Нашата езикова политика

Нашият уебсайт се придържа към общите езикови насоки, определени за EUROPA. Стремим се да публикуваме възможно най-много информация на 24 езика на ЕС. Поради свързани с превода ограничения и поради факта, че някои материали (например новините) трябва да се публикуват бързо, част от информацията е само на английски, френски и немски. 

Законодателството и други официални документи са достъпни на всички езици на ЕС на сайта EUR-Lex  на Европейската комисия.

Препращане към този уебсайт

Препратки към уебсайта на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия може да се създават от всеки уебсайт, при условие че същите не се поставят в контекст, от който потребителите биха могли да заключат, че Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия одобрява или подкрепя целите или съдържанието на другия уебсайт или на организацията, която го поддържа.

Щом създадете препратка, моля изпратете имейл на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница