Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Offentliga och andra samråd

Titel

Samråd om en europeisk arbetsmyndighet och ett europeiskt socialförsäkringsnummer

Politikområde(n)

EU:s samordning av de sociala trygghetssystemen, arbetskraftens rörlighet och sysselsättning

Målgrupp(er)

Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi riktar oss inte till någon specifik målgrupp men hoppas på svar från myndigheter, arbetsmarknadens parter, yrkesverksamma på området (t.ex. konsulter), akademiker, civilsamhällesorganisationer och enskilda invånare som svarar i egenskap av privatpersoner eller yrkesverksamma.

Samrådsperiod Från :     27/11/2017     till :   07/01/2018
Syftet med samrådet

I årets tal om tillståndet i unionen aviserade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker planerna på en europeisk arbetsmyndighet som ska se till att EU-reglerna om arbetskraftens rörlighet tillämpas på ett rättvist, enkelt och verkningsfullt sätt. Kommissionen vill också inrätta ett europeiskt socialförsäkringsnummer som kan underlätta och modernisera invånarnas kontakter med myndigheter på en rad områden. Kommissionens arbetsprogram för 2018 omfattar lagförslag för båda initiativen. Förslagen ska enligt planerna antas under det andra kvartalet 2018. 

Med det här samrådet vill vi samla in berörda parters synpunkter på de här frågorna som underlag till konsekvensbedömningen.

Så här lämnar du ditt bidrag

Svara på webbenkäten

Läs samrådsdokumentet bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Gå till frågeformuläret: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2c9d2bbf-f180-4386-afc5-7a7ccfae611f?&surveylanguage=SV
Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd
Fact sheet on the European Labour Authority: en
Inception impact assessment: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority : en
Inception impact assessment: A European Social Security Number and Insurance Status Verifier: en
Kontakt Ansvarig avdelning : Kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, enhet 01 (Samordning) och enhet D2 (Samordning av sociala trygghetssystem)
e-post : EMPL-OPC-EUROPEAN-LABOUR-AUTHORITY@ec.europa.eu, EMPL-OPC-EUROPEAN-SOCIALSECURITY-NUMBER@ec.europa.eu
postadress :Enhet 01 och enhet D2, GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering, 1049 Belgien
Läs bidragen

Anonymous replies

Signed replies

Resultaten av samrådet och kommande etapper
Sekretesspolicy bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Skydd av personuppgifter  

Dela den här sidan