Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Javna posvetovanja in druge posvetovalne dejavnosti

Naslov

Javno posvetovanje o Evropskem organu za delo in evropski številki socialnega zavarovanja

Področje(-a) politike

Koordinacija sistemov socialne varnosti EU, mobilnost delavcev, zaposlovanje

Ciljna(-e) skupina(-e)

K sodelovanju v tem posvetovanju vabimo vse posameznike in organizacije. Posvetovanje ni namenjeno posebni kategoriji deležnikov, vendar pričakujemo prispevke javnih organov na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, socialnih partnerjev, strokovnih delavcev (npr. svetovalcev), akademikov, organizacij civilne družbe in posameznih državljanov, v lastnem imenu ali v poklicni vlogi.

Posvetovalno obdobje Od :     27/11/2017     do :   07/01/2018
Cilj posvetovanja

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v govoru o stanju v Uniji 2017 orisal načrte za Evropski organ za delo, ki bo zagotavljal pravično, enostavno in učinkovito izvrševanje pravil EU o mobilnosti delavcev, ter evropsko številko socialnega zavarovanja, ki naj bi poenostavila in posodobila interakcije državljanov z upravami na najrazličnejših področjih. Zakonodajna predloga za obe pobudi sta napovedana v delovnem programu Evropske komisije za leto 2018 in naj bi bila sprejeta do drugega četrtletja 2018. 

Cilj tega javnega posvetovanja je zbrati mnenja in stališča zainteresiranih strani o teh vprašanjih, da se uporabijo v postopku ocene učinke.

Kako predložiti prispevek

Svoj prispevek oddajte prek spletnega vprašalnika

Dokument o posvetovanju bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Vprašalnik: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2c9d2bbf-f180-4386-afc5-7a7ccfae611f?&surveylanguage=SL
Referenčni dokumenti in druga sorodna posvetovanja
Fact sheet on the European Labour Authority: en
Inception impact assessment: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority : en
Inception impact assessment: A European Social Security Number and Insurance Status Verifier: en
Kontaktni podatki pristojna služba : Evropska komisija, GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, Enota 01: Koordinacija in Enota D2: Koordinacija sistemov socialne varnosti
e-naslov : EMPL-OPC-EUROPEAN-LABOUR-AUTHORITY@ec.europa.eu, EMPL-OPC-EUROPEAN-SOCIALSECURITY-NUMBER@ec.europa.eu
poštni naslov :Unit 01 and Unit D2, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, 1049 Brussels, Belgija
Prikaz prispevkov

Anonymous replies

Signed replies

Izidi posvetovanja in kaj sledi
Posebna izjava o varstvu podatkov bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Varstvo osebnih podatkov  

Povej naprej