Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Javna posvetovanja in druge posvetovalne dejavnosti

Naslov

Javno posvetovanje o morebitnih ukrepih EU za obravnavo izzivov dostopa do socialne zaščite za ljudi v vseh oblikah zaposlitve v okviru evropskega stebra socialnih pravic

Področje(-a) politike

Zaposlovanje, socialna zaščita

Ciljna(-e) skupina(-e)

Širša javnost in vsi deležniki, zlasti organizacije, ki jih zanimajo vprašanja socialne zaščite, kot so: vlade, javni organi, podjetja.

Posvetovalno obdobje Od :     20/11/2017     do :   15/01/2018
Cilj posvetovanja

Komisija je pobudo o dostopu do socialne zaščite napovedala v svojem delovnem programu za leto 2017. Pobuda bo spremljala evropski steber socialnih pravic, ki se izvaja od 26. aprila 2017.

Da bi bil splošni javni interes Unije – v nasprotju s posebnimi interesi majhnega števila skupin deležnikov – dobro zajet v oblikovanju pobude EU o dostopu do socialne zaščite, Komisija meni, da je njena dolžnost, da izvede odprto javno posvetovanje, in se želi posvetovati čim širše.

Cilj posvetovanja z deležniki glede pobude EU o dostopu do socialne zaščite je zato zagotoviti visokokakovostne in verodostojne predloge, tako da se zainteresiranim stranem omogoči predložitev povratnih informacij. S tem se zagotovita tudi preglednost in odgovornost.

Komisija se na podlagi členov 153 in 154 PDEU pred predložitvijo kakršnih koli predlogov na področju socialne politike posvetuje s socialnimi partnerji o možni usmeritvi ukrepov Unije, nato pa sledi poglobljeno posvetovanje v drugi fazi. Posvetovanje v prvi fazi je bilo zaključeno 23. junija 2017 in kaže, da pogoji za pogajanja med socialnimi partnerji niso izpolnjeni.

Ker pa socialni partnerji ne pokrivajo vseh samozaposlenih, ampak te pogosto zastopajo njihove lastne organizacije ali pa sploh niso zastopani, in ker bi morebitna pobuda zajemala tudi nezakonodajne ukrepe, ki ne spadajo na področje člena 153, Komisija meni, da je treba organizirati druge posvetovalne dejavnosti, kot je to odprto javno posvetovanje.

Priprava nezakonodajnih/zakonodajnih predlogov Komisije bo temeljila na rezultatih posvetovanja.

Kako predložiti prispevek

Dobrodošla so mnenja državljanov, organizacij in javnih organov.

Vprašalnik lahko izpolnite tukaj.

Dokument o posvetovanju
Vprašalnik: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c50f4bbb-1eaa-4a84-82c0-fa71876f6354?&surveylanguage=SL
Referenčni dokumenti in druga sorodna posvetovanja
Referenčni dokument: Javno posvetovanje o morebitnih ukrepih EU za obravnavo izzivov dostopa do socialne zaščite za ljudi v vseh oblikah zaposlitve v okviru evropskega stebra socialnih pravic: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Kontaktni podatki pristojna služba : Evropska komisija, GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, Enota C.2 – Posodobitev sistemov socialne zaščite
e-naslov : EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu
poštni naslov :Unit C.2: Modernisation of social protection systems, DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission, Rue Joseph II 27, 1049 Brussels, BELGIJA
Prikaz prispevkov Zaradi preglednosti smo organizacije pozvali, naj javnosti sporočijo ustrezne podatke o sebi, tako da se vpišejo v register EU za preglednost in sprejmejo kodeks ravnanja. Če organizacija ni vpisana v register, se njen prispevek objavi ločeno od prispevkov registriranih organizacij.
Izidi posvetovanja in kaj sledi
Posebna izjava o varstvu podatkov bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Varstvo osebnih podatkov  

Povej naprej