Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti

Názov

Verejná konzultácia o preskúmaní európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020

Oblasť(ti) politiky

Zamestnanosť a sociálne veci

Cieľová(-é) skupina(-y)

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov, organizácií a verejných orgánov.

Obdobie trvania konzultácie Od :     22/12/2015     do :   18/03/2016
Predmet konzultácie

Zámerom tejto konzultácie je zhromaždiť názory na problémy, s ktorými sa stretávajú všetky osoby so zdravotným postihnutím v Európskej únii, a na doterajší vplyv európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia (2010 – 2020).

Spôsob predkladania príspevkov

Na online konzultácii dostupnej na stránke EU Survey sa môže zúčastniť každý občan (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ), organizácia aj verejný orgán.

V prípade ťažkostí s prístupom k online konzultácii môžete na stránke EU Survey nájsť dostupnú verziu Word, ktorú môžete vyplniť v režime offline, a potom zaslať na funkčnú e-mailovú adresu uvedenú nižšie.

Prijaté príspevky môžu byť zverejnené na internete, pokiaľ respondent neuvedie, že chce zachovať dôvernosť svojich informácií. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi a príspevkom sú uvedené v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Zobraziť konzultačný dokument
Zobraziť dotazník: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c29a28c8-9a4b-cada-17ba-f81c55580c51?surveylanguage=sk
Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
Kontaktné údaje zodpovedný útvar : GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
e-mail : EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu
poštová adresa :GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, oddelenie C.3 (Zdravotné postihnutie a začleňovanie)
Zobraziť príspevky

V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v Registri transparentnosti EÚ a prijatím Etického kódexu. Príspevky organizácií, ktoré sa nezaregistrovali, sa uverejňujú oddelene od príspevkov registrovaných organizácií.

Závery konzultácie a ďalšie kroky
Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Ochrana osobných údajov  

Zdieľať stránku