Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti

Európska komisia sa v procese vytvárania svojich politík a navrhovania právnych predpisov pravidelne obracia na občanov a zainteresované strany.

V tejto časti webových stránok nájdete informácie o verejných konzultáciách v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenie, ako aj podrobné informácie o predošlých verejných konzultáciách vrátane poskytnutých odpovedí a nadväzných opatrení.

Na stránke Váš hlas v Európe nájdete celkový prehľad verejných konzultácií Európskej komisie.

Prebiehajúce konzultácie

Zatiaľ neboli pridané žiadne

Ukončené konzultácie

Ďalšie konzultácie

Zatiaľ neboli pridané žiadne

Zdieľať stránku