Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Consultări publice și alte activități de consultare

Titlu

Consultare publică privind posibile acțiuni ale UE pentru abordarea dificultăților legate de accesul la protecția socială pentru toate formele de ocupare a forței de muncă în contextul pilonului european al drepturilor sociale

Domeniu (domenii) politic(e)

Ocuparea forței de muncă, protecția socială

Grup (grupuri) țintă

Publicul larg și toate părțile interesate, în special organizațiile care au un interes în aspectele ce țin de protecția socială, precum: guvernele, autoritățile publice, societățile comerciale.

Perioada consultării De la :     20/11/2017     la :   15/01/2018
Obiectivul consultării

Comisia a anunțat, în programul său de lucru pe 2017, o inițiativă privind accesul la protecția socială. Inițiativa însoțește Pilonul european al drepturilor sociale prezentat în 26 aprilie 2017.

Pentru a se asigura că interesul publicului larg din Uniune (și nu interesele speciale ale unui număr limitat de grupuri de părți interesate) este reflectat în mod corespunzător în elaborarea unei inițiative a UE referitoare la accesul la protecție socială, Comisia consideră că are obligația de a desfășura o consultare publică și dorește ca această consultare să fie cât mai amplă cu putință.

Scopul consultării părților interesate cu privire la inițiativa UE privind accesul la protecție socială este, așadar, de a oferi propuneri credibile și de înaltă calitate, permițându-le părților interesate să-și exprime punctul de vedere. Acest proces garantează, de asemenea, transparența și responsabilizarea.

În temeiul articolelor 153 și 154 din TFUE, înainte de a prezenta propuneri în domeniul politicii sociale, Comisia consultă partenerii sociali cu privire la posibila direcție a unei acțiuni a Uniunii și desfășoară o consultare aprofundată într-o a doua etapă. Prima etapă a consultării s-a încheiat la 23 iunie 2017 și a arătat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru o negociere între partenerii sociali.

Totuși, întrucât partenerii sociali nu îi reprezintă pe toți lucrătorii independenți, care sunt deseori reprezentați de propriile lor organizații sau nu sunt reprezentați deloc, și pentru că o eventuală inițiativă ar viza și anumite măsuri nelegislative care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 153, Comisia consideră că este esențial să se organizeze și alte activități de consultare, precum această consultare publică.

Rezultatele consultării vor servi la pregătirea propunerilor nelegislative/legislative ale Comisiei.

Pentru a ne trimite contribuţia dumneavoastră

Această consultare se adresează cetățenilor, organizațiilor și autorităților publice.

Pentru a ne trimite contribuția dumneavoastră, faceți clic aici.

Afişează documentul de consultare
Afişează chestionarul: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c50f4bbb-1eaa-4a84-82c0-fa71876f6354?&surveylanguage=RO
Documente de referinţă şi consultări conexe
Document de referință: Consultare publică privind posibile acțiuni ale UE pentru abordarea dificultăților legate de accesul la protecția socială pentru toate formele de ocupare a forței de muncă în contextul pilonului european al drepturilor sociale: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Date de contact Serviciu responsabil : Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, Comisia Europeană, unitatea C2: Modernizarea sistemelor de protecție socială
Adresă de corespondenţă : EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu
Adresă poștală :Unit C.2: Modernisation of social protection systems, DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission, Rue Joseph II 27, B-1049 Bruxelles, BELGIA
Afişează contribuţiile Pentru a garanta transparența, organizațiile au fost invitate să ofere publicului informații relevante în ceea ce le privește, înscriindu-se în Registrul de transparență al UE și asumându-și codul de conduită aferent. În cazul în care organizația nu este înregistrată, contribuția sa va fi publicată separat de cele ale organizațiilor înscrise în registru.
Rezultatele consultării şi etapele următoare
Declaraţie de confidenţialitate specifică bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Protecţia datelor cu caracter personal  

Distribuiți pagina