Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014

Obszary polityki

EU external relations policy, human capital development

Grupy docelowe

As wide a range of stakeholders as possible

Czas trwania konsultacji Od :     01/04/2016     do :   24/06/2016
Cel konsultacji

This public consultation is designed to support the External Evaluation of the European Training Foundation, under article 24 of the new Regulation on ETF (1339/2008) adopted in December 2008. The evaluation covers the activities of the ETF during the period of 2011 to 2014. The evaluation is gathering the views of stakeholders and beneficiaries through a number of methods including surveys and interviews.

Jak przesłać odpowiedź

Please click here to submit your contribution.

Zobacz dokument konsultacyjny
Zobacz kwestionariusz: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/de1942b0-2455-e50f-9e02-4a66095f141a
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
Dane kontaktowe dział Komisji : DG Employment, Social Affairs and inclusion, unit G4: Evaluation & Impact Assessment
e-mail : EMPL-D3-ETF-EVALUATION@ec.europa.eu
adres pocztowy :DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission, 27 rue Joseph II, B-1049 Brussels BELGIUM
Zobacz odpowiedzi Replies
Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Oświadczenie o ochronie prywatności
Ochrona danych osobowych  

Udostępnij tę stronę