Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

Konsultacje społeczne w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych

Obszary polityki

Polityka społeczna, koordynacja polityki gospodarczej

Grupy docelowe

Obywatele, organizacje i organy publiczne

Czas trwania konsultacji Od :     08/03/2016     do :   31/12/2016
Cel konsultacji

  • Dokonanie oceny obecnego dorobku socjalnego UE oraz ustalenie zakresu, w jakim istniejące prawa są stosowane i pozostają aktualne, lub ustalenie, czy należałoby rozpatrzyć nowe sposoby realizacji tych praw;
  • odzwierciedlenie nowych tendencji w organizacji pracy i tendencji społecznych, będących skutkiem wpływu nowych technologii, zmian demograficznych lub innych czynników istotnych dla życia zawodowego i warunków socjalnych;
  • zapoznanie się z różnymi poglądami i uzyskanie informacji zwrotnych na temat roli europejskiego filaru praw socjalnych jako części pogłębionej i bardziej sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej. Posłuży to przedyskutowaniu zakresu i treści filaru oraz jego roli, zastanowieniu się nad szczególnymi potrzebami strefy euro, omówieniu specyfiki proponowanych zasad. Wreszcie, refleksja ta powinna również pomóc państwom członkowskim spoza strefy euro zdecydować, czy chcą uczestniczyć w działaniach w ramach filaru.

Jak przesłać odpowiedź

Odpowiedzi mogą nadsyłać obywatele, a także organizacje i instytucje państwowe.

Proszę kliknąć tutaj, aby przesłać odpowiedź.

Kwestionariusz jest również dostępny w wersji dla osób niedowidzących.

Zobacz dokument konsultacyjny
Zobacz kwestionariusz: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/070bd453-9b33-4be0-9fc9-67da1771a25d?surveylanguage=PL
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
Dane kontaktowe dział Komisji : Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
e-mail : EMPL-EUROPEAN-PILLAR-OF-SOCIAL-RIGHTS@ec.europa.eu
adres pocztowy :EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion, Rue Joseph II, 27 – 00/120, B-1049 BRUXELLES
Zobacz odpowiedzi
Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Staff working document: summary report on the public consultation on the European Pillar of Social Rights
en
Oświadczenie o ochronie prywatności en
Ochrona danych osobowych  

Udostępnij tę stronę