Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

Konsultacje społeczne dotyczące przeglądu europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010–2020

Obszary polityki

Zatrudnienie i sprawy społeczne

Grupy docelowe

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich obywateli i wszystkie organizacje, a także organy administracji publicznej

Czas trwania konsultacji Od :     22/12/2015     do :   18/03/2016
Cel konsultacji

Konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat problemów napotykanych przez wszystkie osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej i na temat dotychczasowych skutków europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (2010-2020).

Jak przesłać odpowiedź

Każdy obywatel (obywatele UE i obywatele krajów spoza UE), organizacja czy organ publiczny mogą wziąć udział w konsultacjach przeprowadzanych online na stronie EU Survey.

Jeżeli mieliby Państwo trudności z dostępem do konsultacji w wersji online, są one również dostępne w formacie Word. Kwestionarusz można wtedy wypełnić offline i wysłać na adres skrzynki funkcyjnej podany poniżej.

Otrzymane odpowiedzi mogą zostać opublikowane w internecie, chyba że respondent wyraźnie zaznaczy, że przekazane przez niego informacje mają być traktowane jako poufne. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zobacz dokument konsultacyjny
Zobacz kwestionariusz: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c29a28c8-9a4b-cada-17ba-f81c55580c51?surveylanguage=pl
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
Dane kontaktowe dział Komisji : Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
e-mail : EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu
adres pocztowy :DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Dział C. 3 (Niepełnosprawność i Włączenie)
Zobacz odpowiedzi

Aby zapewnić przejrzystość, organizacje zostały poproszone o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie.

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Oświadczenie o ochronie prywatności bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Ochrona danych osobowych  

Udostępnij tę stronę