Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

Konsultacje w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (dyrektywa 91/533/EWG, tzw. dyrektywa w sprawie pisemnego oświadczenia)

Obszary polityki

Zatrudnienie i sprawy społeczne

Grupy docelowe

Do wzięcia udziału w tych konsultacjach zachęcamy wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje. Szczególnie chcielibyśmy poznać opinie pracowników, organizacji pracowników lub przedstawicieli pracowników, pracodawców, organizacji pracodawców oraz władz publicznych.

Czas trwania konsultacji Od :     26/01/2016     do :   20/04/2016
Cel konsultacji

Głównym celem tych konsultacji jest zapoznanie się z opiniami obywateli w ramach prowadzonej obecnie oceny dyrektywy w sprawie pisemnego oświadczenia.

Jak przesłać odpowiedź

Osoby prywatne, organizacje i organy publiczne mogą przesyłać swoje odpowiedzi za pomocą kwestionariusza online (EUSurvey).

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie. Prosimy zapoznać się z załączonym do konsultacji oświadczeniem o ochronie prywatności, w którym znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe respondentów i udzielone przez nich odpowiedzi.

Zobacz dokument konsultacyjny bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Zobacz kwestionariusz: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/bdc30ce4-65a3-b88f-1979-37570483d7ba
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
Dane kontaktowe dział Komisji : Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Dział B2
e-mail : EMPL-CONSULTATION-WRITTEN-STATEMENT@ec.europa.eu
adres pocztowy :DG Employment, Social Affairs and inclusion, Unit B2 - Rue Joseph II, n°54 - B-1049 Bruksela
Zobacz odpowiedzi Aby zapewnić przejrzystość, organizacje proszone są o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie.
Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Oświadczenie o ochronie prywatności
Ochrona danych osobowych  

Udostępnij tę stronę