Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

Konsultacje społeczne w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE

Obszary polityki

Zatrudnienie i sprawy społeczne

Grupy docelowe

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich obywateli i organizacje.

Czas trwania konsultacji Od :     15/07/2015     do :   07/10/2015
Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych na temat tego, jak funkcjonują obecnie obowiązujące przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sytuacjach transgranicznych. Odpowiedzi zostaną uwzględnione przy przeglądzie rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Konsultacje te nawiązują do konsultacji społecznych z 2012 r. w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących koordynacji świadczeń z tytułu długotrwałej opieki i zasiłków dla bezrobotnych (rozporządzenie (WE) nr 883/2004) (zakończone)

Jak przesłać odpowiedź

W konsultacjach mogą wziąć udział osoby prywatne (zarówno obywatele UE, jak i obywatele z krajów nienależących do UE) oraz wszelkie organizacje.

Otrzymane odpowiedzi mogą zostać opublikowane w internecie, chyba że respondent wyraźnie zaznaczy, że nadesłane informacje należy traktować jako poufne. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych respondentów i treści nadesłanych odpowiedzi można znaleźć w specjalnym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zobacz dokument konsultacyjny bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Zobacz kwestionariusz: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b993f63c-d38e-8c9e-c015-9b50d0d4ef4d?surveylanguage=PL
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
Summary of the public consultation on EU social security coordination: en
Dane kontaktowe dział Komisji : Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
e-mail : EMPL-CONSULTATION-SOCIAL-SECURITY@EC.EUROPA.EU
adres pocztowy :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B.4 (Free movement of workers, social security coordination), Rue Joseph II 54, B-1049 Bruksela
Zobacz odpowiedzi Obecnie dostępne jest podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE.
Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Oświadczenie o ochronie prywatności en
Ochrona danych osobowych  

Udostępnij tę stronę