Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

Konsultacje społeczne na temat przeglądu dyrektywy w sprawie czasu pracy (dyrektywa 2003/88/WE)

Obszary polityki

Zatrudnienie i sprawy społeczne

Grupy docelowe

Zachęca się wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje do wzięcia udziału w niniejszych konsultacjach.

Czas trwania konsultacji Od :     01/12/2014     do :   18/03/2015
Cel konsultacji

Głównym celem niniejszych konsultacji jest zgromadzenie opinii i odpowiedzi społeczeństwa w kontekście trwającego procesu przeglądu i oceny skutków w odniesieniu do dyrektywy w sprawie czasu pracy oraz możliwych zmian dyrektywy.

Jak przesłać odpowiedź

Zachęcamy obywateli, organizacje i organy publiczne do przekazywania odpowiedzi za pośrednictwem kwestionariusza online (EUSurvey)

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie. Należy zapoznać się ze szczegółowym oświadczeniem na temat polityki prywatności załączonym do niniejszego dokumentu w celu uzyskania informacji na temat sposobu postępowania z przekazanymi danymi osobowymi i odpowiedziami.

Zobacz dokument konsultacyjny bg cs da de et el en es fr hr it lv lt ga hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Zobacz kwestionariusz: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/54d2a95e-114a-7edc-217f-5bed8fd02492?surveylanguage=pl
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
Blank questionnaire: en
Dane kontaktowe dział Komisji : DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Dział B2
e-mail : EMPL-B2-UNIT@ec.europa.eu
adres pocztowy :DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Dział B2, Rue Joseph II, nr 54, B-1049 Bruxelles/Brussel
Zobacz odpowiedzi
Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Public consultation on the future of the Working Time Directive - Report
en
Oświadczenie o ochronie prywatności en
Ochrona danych osobowych  

Udostępnij tę stronę