Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Opracowując strategie polityczne i przepisy prawne, Komisja Europejska stara się poznać zdanie obywateli i zainteresowanych stron. 

W tym dziale strony internetowej można znaleźć informacje na temat bieżących konsultacji społecznych w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. Można też zapoznać się z zakończonymi konsultacjami społecznymi, udzielonymi odpowiedziami i podjętymi w związku z tym dalszymi działaniami.

Przegląd wszystkich konsultacji społecznych Komisji Europejskiej znajduje się na stronie internetowej „Twój głos w Europie”.

Konsultacje otwarte

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Konsultacje zakończone

Inne konsultacje

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Udostępnij tę stronę