Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Openbare raadplegingen e.d.

Titel

Openbare raadpleging over een Europese arbeidsautoriteit en een Europees socialezekerheidsnummer

Beleidsterrein(en)

Coördinatie van de sociale zekerheid in de EU, arbeidsmobiliteit, werkgelegenheid

Doelgroep(en)

Deelname aan deze raadpleging staat open voor alle burgers en organisaties. Hoewel de raadpleging niet op een bepaalde categorie belanghebbenden is gericht, verwachten we vooral bijdragen van nationale, regionale en lokale overheden, de sociale partners, mensen uit de sector (bijv. consultants), academici, organisaties uit het maatschappelijk middenveld en particulieren, al dan niet beroepshalve.

Raadplegingstermijn Van :     27/11/2017     tot :   07/01/2018
Doel van de raadpleging

In zijn Staat van de Unie voor 2017 kondigde Commissievoorzitter Juncker plannen aan voor een Europese arbeidsautoriteit die erop moet toezien dat de EU-regels inzake arbeidsmobiliteit eerlijk, eenvoudig en doeltreffend worden toegepast, en voor een Europees socialezekerheidsnummer dat de contacten van de burger met de overheid op allerlei terreinen moet vereenvoudigen. Wetsvoorstellen voor beide initiatieven zijn aangekondigd in het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018. Deze kunnen naar verwachting worden goedgekeurd in het tweede kwartaal van 2018. 

Deze openbare raadpleging wordt gehouden om standpunten en meningen van belanghebbenden over deze onderwerpen te verzamelen ten behoeve van de effectbeoordeling.

Hoe kunt u reageren?

Reageren via de onlinevragenlijst

Lees de discussienota bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Bekijk de vragenlijst: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2c9d2bbf-f180-4386-afc5-7a7ccfae611f?&surveylanguage=NL
Referentiedocumenten en andere relevante raadplegingen
Fact sheet on the European Labour Authority: en
Inception impact assessment: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority : en
Inception impact assessment: A European Social Security Number and Insurance Status Verifier: en
Contactgegevens bevoegde dienst : Europese Commissie, DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, eenheid 01: Coördinatie en eenheid D2: Coördinatie van de sociale zekerheid
е-mail : EMPL-OPC-EUROPEAN-LABOUR-AUTHORITY@ec.europa.eu,EMPL-OPC-EUROPEAN-SOCIALSECURITY-NUMBER@ec.europa.eu
postadres :Eenheid 01 en eenheid D2, DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, Europese Commissie, B-1049 Brussel, België
Bekijk de reacties

Anonymous replies

Signed replies

Resultaten van de raadpleging en follow-up
Specifieke privacyverklaring bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Bescherming van persoonsgegevens  

Delen