Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Openbare raadplegingen e.d.

Titel

Openbare raadpleging over mogelijke EU-maatregelen om de problemen in verband met toegang tot sociale bescherming voor mensen in alle vormen van werk aan te pakken in het kader van de Europese pijler van sociale rechten

Beleidsterrein(en)

Werkgelegenheid, sociale bescherming

Doelgroep(en)

Het brede publiek en alle belanghebbenden, vooral organisaties die belang hebben bij het thema sociale bescherming, zoals regeringen, overheidsdiensten, ondernemingen.

Raadplegingstermijn Van :     20/11/2017     tot :   15/01/2018
Doel van de raadpleging

In haar werkprogramma voor 2017 heeft de Commissie een initiatief over toegang tot sociale bescherming aangekondigd. Het initiatief sluit aan bij de Europese pijler van sociale rechten, waarmee op 26 april 2017 van start is gegaan.

Om ervoor te zorgen dat een EU-initiatief over de toegang tot sociale bescherming het algemeen belang van de Unie dient (en niet de bijzondere belangen van een beperkt aantal belanghebbendengroepen), beschouwt de Commissie het als haar plicht een open raadpleging te houden en wil zij een zo ruim mogelijk publiek raadplegen.

Het is de bedoeling dat de raadpleging tot kwaliteitsvolle en geloofwaardige voorstellen leidt door belanghebbende partijen de mogelijkheid te bieden feedback te geven. Dat zorgt ook voor transparantie en verantwoordingsplicht.

Voor zij een voorstel indient op het gebied van sociaal beleid, houdt de Commissie overeenkomstig de artikelen 153 en 154 VWEU een raadpleging van de sociale partners over de mogelijke richting van een optreden van de Unie, gevolgd door een diepgaande raadpleging in een tweede fase. De eerste fase van de raadpleging werd afgesloten op 23 juni 2017. Gebleken is dat de voorwaarden voor onderhandelingen tussen de sociale partners niet zijn vervuld.

Aangezien echter niet alle zelfstandigen door die sociale partners worden vertegenwoordigd, maar vaak door hun eigen organisaties of helemaal niet worden vertegenwoordigd, en omdat het mogelijke initiatief ook niet-wetgevende maatregelen zou inhouden buiten het kader van artikel 153, acht de Commissie het zeer belangrijk andere raadplegingsactiviteiten te organiseren, zoals deze openbare raadpleging.

De Commissie zal de resultaten van de raadpleging gebruiken bij de voorbereiding van haar niet-wetgevende / wetgevende voorstellen.

Hoe kunt u reageren?

Zowel individuele burgers als organisaties en overheidsinstanties kunnen aan de raadpleging deelnemen.

Klik hier om aan de raadpleging deel te nemen.

Lees de discussienota
Bekijk de vragenlijst: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c50f4bbb-1eaa-4a84-82c0-fa71876f6354?&surveylanguage=NL
Referentiedocumenten en andere relevante raadplegingen
Achtergronddocument: Openbare raadpleging over mogelijke EU-maatregelen om de problemen in verband met toegang tot sociale bescherming voor mensen in alle vormen van werk aan te pakken in het kader van de Europese pijler van sociale rechten: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Contactgegevens bevoegde dienst : Europese Commissie, DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, eenheid C.2: Modernisering van socialebeschermingsstelsels
е-mail : EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu
postadres :Eenheid C.2: Modernisering van socialebeschermingsstelsels, DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, Europese Commissie, Jozef II-laan 27, 1049 Brussel, BELGIË
Bekijk de reacties

Omwille van de transparantie verzoekt de Europese Commissie organisaties relevante informatie over zichzelf bekend te maken door zich in te schrijven in het transparantieregister van de EU en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Reacties van organisaties die niet in dat register staan, worden apart gepubliceerd.

Resultaten van de raadpleging en follow-up
Specifieke privacyverklaring bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Bescherming van persoonsgegevens  

Delen