Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Openbare raadplegingen e.d.

Titel

Openbare raadpleging voor de evaluatie van de agentschappen van de EU: Eurofound, Cedefop, de ETF en het EU-OSHA

Beleidsterrein(en)

Werkgelegenheid en sociale zaken

Doelgroep(en)

Deze raadpleging staat open voor alle burgers en openbare en particuliere organisaties. Er wordt met name om reacties gevraagd van belanghebbenden van Eurofound, Cedefop, de ETF en het EU OSHA tijdens de periode 2011-2016.

Raadplegingstermijn Van :     05/04/2017     tot :   05/07/2017
Doel van de raadpleging

De raadpleging is bedoeld om informatie en standpunten van het publiek en belanghebbenden in te winnen in het kader van de lopende evaluatie van de vier agentschappen die onder de bevoegdheid van DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie vallen, met name over: 1) de beoordeling van de werkzaamheden van de agentschappen wat betreft relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, coherentie en EU-meerwaarde, en 2) de toekomst van de vier agentschappen, waarbij nieuwe ideeën over kwesties die voor die toekomst cruciaal zijn (bv. transversale en bestuurskwesties) worden verzameld.

Hoe kunt u reageren?

U kunt zowel op persoonlijke titel als namens een organisatie of overheidsinstantie reageren.

Klik om uw reactie in te dienen op de openbare raadpleging.

Lees de discussienota
Bekijk de vragenlijst: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cf26d989-543e-4b2b-82c0-f353c455d36b?surveylanguage=NL
Referentiedocumenten en andere relevante raadplegingen
Achtergronddocument - Openbare raadpleging voor de evaluatie van de agentschappen van de EU: Eurofound, Cedefop, de ETF en het EU-OSHA.: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Contactgegevens bevoegde dienst : DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, eenheid G4: Evaluatie en effectbeoordeling
е-mail : EMPL-G4-UNIT@ec.europa.eu
postadres :Eenheid G4: Evaluatie en effectbeoordeling DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie Europese Commissie B-1049 Brussel BELGIË
Bekijk de reacties Omwille van de transparantie verzoeken wij organisaties om relevante gegevens over zichzelf openbaar te maken door zich in te schrijven in het register van belangenvertegenwoordigers en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Reacties van organisaties die zich niet in dat register hebben ingeschreven, worden afzonderlijk gepubliceerd.
Resultaten van de raadpleging en follow-up
Specifieke privacyverklaring
Bescherming van persoonsgegevens  

Delen