Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Sabiedriskās apspriešanas un citas konsultēšanās darbības

Nosaukums

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā (2010–2020) pārskatīšanu

Politikas joma(-s)

Nodarbinātība un sociālās lietas

Mērķa grupa(-s)

Šajā apspriešanā ir laipni aicināti piedalīties visi iedzīvotāji, organizācijas un publiskās iestādes

Apspriešanas periods No :     22/12/2015     līdz :   18/03/2016
Apspriešanas mērķis

Šīs apspriešanas mērķis ir apkopot viedokļus par problēmām, ar kurām Eiropas Savienībā saskaras visas personas ar invaliditāti, un par ietekmi, kāda līdz šim bijusi Eiropas stratēģijai invaliditātes jomā (2010–2020).

Kā iesniegt komentārus

Šajā apspriešanā, kas pieejama tiešsaistē sistēmā “EU Survey”, drīkst piedalīties visi iedzīvotāji (gan ES pilsoņi, gan ārpussavienības valstu pilsoņi), organizācijas un publiskās iestādes.

Ja ir grūtības piekļūt tiešsaistes apspriešanai, sistēmā “EU Survey” ir atrodama versija Word formātā, kuru var aizpildīt bezsaistē un nosūtīt uz funkcionālo e-pasta adresi, kas norādīta tālāk.

Saņemtās atbildes var tikt publicētas internetā, ja vien respondents nav norādījis, ka vēlas, lai ar informāciju rīkotos konfidenciāli. Sīkāku informāciju par to, kā rīkosimies ar jūsu personas datiem un iesniegto anketu, skatiet konfidencialitātes paziņojumā.

Skatīt apspriešanas dokumentu
Skatīt aptaujas lapu: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c29a28c8-9a4b-cada-17ba-f81c55580c51?surveylanguage=lv
Atsauces un cita veida dokumenti, saistītās apspriešanas
Kontaktinformācija atbildīgais dienests : Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts
e-pasts : EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu
pasta adrese :Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD, C.3. nodaļa “Invaliditāte un iekļautība”
Skatīt nosūtītos komentārus

Pārredzamības interesēs organizācijas ir aicinātas sniegt atklātībai visu attiecīgo informāciju, kas attiecas uz tām, reģistrējoties ES Pārredzamības reģistrā un pieņemot tā ētikas kodeksu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtos komentārus publicēs atsevišķi no tiem, kurus iesniegušas reģistrētās organizācijas.

Apspriešanas rezultāti un turpmākie posmi
Konfidencialitātes paziņojums bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Personas datu aizsardzība  

Ieteikt šo lapu: