Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Sabiedriskās apspriešanas un citas konsultēšanās darbības

Veidojot politiku un sagatavojot likumus, Eiropas Komisija regulāri aptaujā iedzīvotājus un ieinteresētos, lai uzzinātu viņu viedokli.

Šajā rubrikā uzzināsit par atklātām sabiedriskajām apspriešanām nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā.Šeit var arī uzzināt par agrāk notikušām apspriešanām, piemēram, saņemtās atbildes un to, kādi pasākumi veikti.

Pilnīgu pārskatu par Eiropas Komisijas sāktajām sabiedriskajām apspriešanām piedāvā tīmekļa vietne Jūsu balss Eiropā.

Pašreizējās apspriešanas

Pagaidām nekas nav saņemts

Pabeigtas apspriešanas

Citas konsultācijas

Pagaidām nekas nav saņemts

Ieteikt šo lapu: