Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Viešos konsultacijos ir kita konsultavimosi veikla

Pavadinimas

Viešos konsultacijos dėl galimų ES veiksmų sprendžiant uždavinius, susijusius su visų žmonių galimybe, nepriklausomai nuo jų užimtumo formos, naudotis socialine apsauga pagal Europos socialinių teisių ramstį

Politikos sritis (-ys)

Užimtumas, socialinė apsauga

Tikslinė(-s) grupė(-s)

Plačioji visuomenė ir visi suinteresuotieji subjektai, visų pirma organizacijos, kurias domina socialinės apsaugos klausimai: vyriausybės; valdžios institucijos; bendrovės.

Konsultacijų laikotarpis Nuo :     20/11/2017     līdz :   15/01/2018
Konsultacijų tikslas

Savo 2017 m. darbo programoje Komisija paskelbė iniciatyvą dėl galimybių naudotis socialine apsauga. Ši iniciatyva pateikiama kartu su 2017 m. balandžio 26 d. priimtu Europos socialinių teisių ramsčiu.

Komisija, siekdama užtikrinti, kad rengiant ES iniciatyvą dėl galimybių naudotis socialine apsauga būtų tinkamai atsižvelgta į bendrą Sąjungos viešąjį interesą, o ne konkrečius siaurų suinteresuotųjų subjektų grupių interesus, laiko savo pareiga surengti atviras viešas konsultacijas ir norėtų, kad jos būtų kuo platesnės.

Konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais, susijusių su ES iniciatyva dėl galimybių naudotis socialine apsauga, tikslas – parengti aukštos kokybės ir patikimus pasiūlymus, suteikiant galimybę suinteresuotosioms šalims teikti grįžtamąją informaciją. Taip užtikrinamas skaidrumas ir atskaitomybė.

Remdamasi SESV 153 ir 154 straipsniais, Komisija, prieš pateikdama socialinės politikos srities pasiūlymą, rengia administracijos ir darbuotojų konsultacijas dėl galimos Sąjungos veiksmų krypties ir išsamias konsultacijas antruoju etapu. Pirmasis konsultacijų etapas baigtas 2017 m. birželio 23 d. ir po jo paaiškėjo, kad sąlygos socialinių partnerių deryboms nėra vykdomos.

Tačiau kadangi ne visi savarankiškai dirbantys asmenys turi socialinius partnerius, o dažnai yra atstovaujami jų pačių organizacijų arba neatstovaujami visai, ir kadangi potenciali iniciatyva aprėptų ir ne teisėkūros priemones, kurioms netaikomas 153 straipsnis, Komisija mano, kad būtina rengti kitas konsultacijas, panašias į šias atviras viešas konsultacijas.

Į konsultacijų rezultatus Komisija atsižvelgs rengdama ne teisėkūros pasiūlymus ir (arba) pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Kaip teikti savo nuomonę

Piliečiai, organizacijos ir valdžios institucijos gali teikti savo nuomones.

Norėdami pateikti nuomonę, spustelėkite čia.

Rodyti konsultacijų dokumentą
Rodyti klausimyną: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c50f4bbb-1eaa-4a84-82c0-fa71876f6354?&surveylanguage=LT
Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos
Aiškinamasis dokumentas: Viešos konsultacijos dėl galimų ES veiksmų sprendžiant uždavinius, susijusius su visų žmonių galimybe, nepriklausomai nuo jų užimtumo formos, naudotis socialine apsauga pagal Europos socialinių teisių ramstį: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Kontaktiniai duomenys Atsakinga tarnyba : Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD, C.2 skyrius. Socialinės apsaugos sistemų modernizavimas
E. paštas : EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu
Pašto adresas :Unit C.2: Modernisation of social protection systems, DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission, Rue Joseph II 27, B-1049 Brussels BELGIJA
Rodyti nuomones Skaidrumo sumetimais organizacijos raginamos viešai paskelbti savo duomenis, užsiregistruojant ES skaidrumo registre ir įsipareigojant laikytis jo elgesio kodekso. Jei organizacija registre neužregistruota, jos pateiktas atsiliepimas skelbiamas atskirai nuo registruotų organizacijų atsiliepimų.
Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai
Pranešimas apie privatumo apsaugą bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Asmens duomenų apsauga  

Bendrinti šį puslapį