Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Viešos konsultacijos ir kita konsultavimosi veikla

Pavadinimas

Viešos konsultacijos dėl ES agentūrų EUROFOUND, CEDEFOP, ETF ir EU-OSHA vertinimo

Politikos sritis (-ys)

Užimtumas ir socialiniai reikalai

Tikslinė(-s) grupė(-s)

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir privačiosios bei viešosios organizacijos. Ypač laukiama suinteresuotųjų subjektų, kurie 2011–2016 m. buvo susiję su EUROFOUND, CEDEFOP, ETF ir EU-OSHA, atsiliepimų.

Konsultacijų laikotarpis Nuo :     05/04/2017     līdz :   05/07/2017
Konsultacijų tikslas

Siekiant padėti įvertinti Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato kompetencijai priskiriamas keturias agentūras, konsultacijų metu siekiama surinkti informacijos ir sužinoti visuomenės bei suinteresuotųjų subjektų nuomonę, visų pirma apie 1) agentūrų darbo įvertinimą, atsižvelgiant į svarbą, veiksmingumą, efektyvumą, nuoseklumą bei papildomą naudą, ir 2) agentūrų ateitį, siekiant išgirsti naujų idėjų apie tai, kas joms gali būti svarbu ateityje, įskaitant kompleksinius ir valdymo klausimus.

Kaip teikti savo nuomonę

Atsiliepimus gali teikti piliečiai, organizacijos ir valdžios institucijos.

Norėdami pateikti atsiliepimą, spustelėkite konsultacijų svetainės adresą.

Rodyti konsultacijų dokumentą
Rodyti klausimyną: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cf26d989-543e-4b2b-82c0-f353c455d36b?surveylanguage=LT
Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos
AIŠKINAMASIS DOKUMENTAS - Viešos konsultacijos dėl ES agentūrų EUROFOUND, CEDEFOP, ETF IR EU-OSHA vertinimo: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Kontaktiniai duomenys Atsakinga tarnyba : Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD, G4 skyrius. Vertinimas ir poveikio nustatymas
E. paštas : EMPL-G4-UNIT@ec.europa.eu
Pašto adresas :G4 skyrius. Evaluation & Impact Assessment DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission B-1049 Brussels BELGIUM
Rodyti nuomones Skaidrumo sumetimais organizacijos raginamos viešai paskelbti savo duomenis užsiregistruodamos Skaidrumo registre ir įsipareigodamos laikytis jo elgesio kodekso. Jei organizacija registre neužregistruota, jos pateiktas atsiliepimas skelbiamas atskirai nuo registruotų organizacijų atsiliepimų.
Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai
Pranešimas apie privatumo apsaugą
Asmens duomenų apsauga  

Bendrinti šį puslapį