Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Viešos konsultacijos ir kita konsultavimosi veikla

Pavadinimas

Viešos konsultacijos dėl 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios persvarstymo

Politikos sritis (-ys)

Užimtumas ir socialiniai reikalai

Tikslinė(-s) grupė(-s)

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai, organizacijos ir valdžios institucijos.

Konsultacijų laikotarpis Nuo :     22/12/2015     līdz :   18/03/2016
Konsultacijų tikslas

Per šias konsultacijas siekiama sužinoti nuomonę apie problemas, kurių kyla visiems neįgaliesiems Europos Sąjungoje, ir apie ligšiolinį Europos strategijos dėl negalios (2010–2020 m.) poveikį.

Kaip teikti savo nuomonę

Į sistemoje „EU Survey“ skelbiamo internetinio klausimyno klausimus gali atsakyti visi piliečiai (ES ir ES nepriklausančių šalių piliečiai), organizacijos ir valdžios institucijos.

Jei kiltų sunkumų naudotis internetiniu klausimynu, sistemoje „EU Survey“ rasite versiją „Word“ formatu, kurią galima užpildyti atjungties režimu ir išsiųsti toliau nurodytu e. pašto adresu.

Gauti atsakymai gali būti paskelbti internete, nebent respondentas nurodytų, kad ši informacija turėtų būti laikoma konfidencialia. Daugiau informacijos apie tai, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir atsakymai, pateikiama specialiame pareiškime apie privatumo apsaugą.

Rodyti konsultacijų dokumentą
Rodyti klausimyną: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c29a28c8-9a4b-cada-17ba-f81c55580c51?surveylanguage=lt
Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos
Kontaktiniai duomenys Atsakinga tarnyba : Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD
E. paštas : EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu
Pašto adresas :Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD, C.3 skyrius „Negalia ir įtrauktis“
Rodyti nuomones

Skaidrumo dėlei organizacijos raginamos viešai paskelbti su jų veikla susijusią informaciją užsiregistruodamos ES skaidrumo registre ir įsipareigodamos laikytis jo elgesio kodekso. Jei organizacija Registre neįregistruota, jos pateikta nuomonė skelbiama atskirai nuo įregistruotų organizacijų nuomonių.

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai
Pranešimas apie privatumo apsaugą bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Asmens duomenų apsauga  

Bendrinti šį puslapį