Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Nyilvános konzultációk és egyéb egyeztetések

Cím

Nyilvános konzultáció a szociális jogok európai pillérének keretében a szociális védelemhez való, valamennyi foglalkoztatási formára kiterjedő hozzáférés kihívásaival foglalkozó lehetséges uniós fellépésről

Szakpolitikai terület

Foglalkoztatás, szociális védelem

Célcsoport

A lakosság egésze és valamennyi érdekelt fél, különösen a szociális védelemmel kapcsolatos témákban érdekelt szervezetek, például: kormányzati szervek, állami hatóságok, vállalkozások.

A konzultáció időtartama -tól :     20/11/2017     -hoz :   15/01/2018
A konzultáció célja

A Bizottság 2017. évi munkaprogramjában jelentette be, hogy új kezdeményezést indít a szociális védelemhez való hozzáférés témájában. E fellépés a szociális jogok európai pilléréhez kapcsolódik, amely 2017. április 26-ától indult útjára.

Annak érdekében, hogy a szociális védelemhez való hozzáférésre vonatkozó uniós kezdeményezés kidolgozása – az érdekképviseleti csoportok szűk körének egyedi érdekei helyett – az egész uniós lakosság általános érdekeit tükrözze, a Bizottság kötelességének érezte, hogy mindenki számára nyitott nyilvános konzultációt indítson el, amelyet a résztvevők lehető legszélesebb körére ki szeretne terjeszteni.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultáció célja tehát az, hogy az érdekeltek visszajelzéseinek ismeretében kiváló minőségű és hiteles javaslatok szülessenek a szociális védelemhez kapcsolódó uniós kezdeményezésre. A konzultáció egyúttal az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot is szolgálja.

A Bizottság a szociálpolitika területén bármely javaslat benyújtását megelőzően az EUMSZ 153. és 154. cikke alapján konzultációt folytat az uniós fellépés lehetséges irányairól a szociális partnerekkel, akikkel egy későbbi fázisban egy további, mélyrehatóbb konzultációra is sor kerül. A konzultáció első szakasza 2017. június 23-án zárult, és ennek során bebizonyosodott, hogy a szociális partnerek közötti tárgyalások feltételei nem teljesülnek.

Ugyanakkor mivel a szociális partnerek nem képviselik az önfoglalkoztatók teljes körét, akiket gyakran saját szervezeteik képviselnek, vagy egyáltalán nem rendelkeznek képviselettel, továbbá mivel a lehetséges kezdeményezés a 153. cikken kívül eső, nem jogalkotási intézkedéseket is magában foglalna, a Bizottság elengedhetetlennek tartja egyéb konzultációs tevékenységek, köztük egy nyilvános konzultáció lefolytatását is.

Ez utóbbi konzultáció eredményeit a Bizottság beépíti a nem jogalkotási / jogalkotási javaslatok előkészületeibe.

Hogyan vehetek részt a konzultációban?

A konzultációban magánszemélyek, szervezetek és hatóságok vehetnek részt.

A konzultációban való részvételhez kérjük, kattintson ide.

Konzultációs dokumentum
Kérdőív: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c50f4bbb-1eaa-4a84-82c0-fa71876f6354?&surveylanguage=HU
Referenciaanyagok és a témához kapcsolódó konzultációk
Háttérdokumentum: Nyilvános konzultáció a szociális jogok európai pillérének keretében a szociális védelemhez való, valamennyi foglalkoztatási formára kiterjedő hozzáférés kihívásaival foglalkozó lehetséges uniós cselekvésről: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Kapcsolattartás felelős szervezeti egység : Európai Bizottság, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága, C.2. egység: A szociális védelmi rendszerek korszerűsítése
e-mail cím : EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu
levelezési cím :Unit C.2: Modernisation of social protection systems, DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission, Rue Joseph II 27, B-1049 Brussels BELGIUM
Hozzászólások megtekintése Az átláthatóság biztosítása és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása érdekében a konzultációban részt vevő szervezeteket felkérjük, hogy regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban, és fogadják el az arra érvényes magatartási kódexet. Ha a szervezet nem regisztrálja magát a nyilvántartásban, az általa beküldött észrevételeket és megjegyzéseket a regisztrált szervezetek hozzászólásaitól külön tesszük közzé.
A konzultáció eredménye és a további lépések
Adatvédelmi nyilatkozat bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
A személyes adatok védelme  

Oldal megosztása