Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Javna savjetovanja i druge savjetodavne aktivnosti

Naslov

Javno savjetovanje o mogućim mjerama EU-a za rješavanje problema pristupa socijalnoj zaštiti za ljude u svim oblicima zaposlenja u okviru europskog stupa socijalnih prava

Područje politike

Zapošljavanje i socijalna zaštita

Ciljna skupina

Šira javnost i svi dionici, a posebno organizacije za koje su važna pitanja socijalne zaštite, kao što su: vlade, javna tijela, poduzeća.

Trajanje savjetovanjaOd:     20/11/2017     do:   15/01/2018
Cilj savjetovanja

Komisija je najavila inicijativu za pristup socijalnoj zaštiti u svojem programu rada za 2017. Inicijativa je povezana s europskim stupom socijalnih prava uspostavljenim 26. travnja 2017.

Kako bi osigurala da inicijativa EU-a za pristup socijalnoj zaštiti primjereno odražava opći javni interes Unije, a ne posebne interese tek nekoliko skupina dionika, Komisija se smatra dužnom provesti otvoreno javno savjetovanje te želi da u njemu sudjeluje što više osoba.

Cilj je ovog savjetovanja o inicijativi EU-a za pristup socijalnoj zaštiti omogućiti zainteresiranim dionicima da daju informacije kako bi se formulirali visokokvalitetni i pouzdani prijedlozi. Time se osiguravaju i transparentnost i odgovornost.

Na temelju članaka 153. i 154. UFEU-a Komisija se prije podnošenja prijedloga u području socijalne politike savjetuje sa socijalnim partnerima o mogućem smjeru djelovanja Unije te se nakon toga, u drugoj fazi, detaljno savjetuje s njima. Prvo savjetovanje završeno je 23. lipnja 2017., a iz njega proizlazi da uvjeti za pregovore među socijalnim partnerima nisu ispunjeni.

Međutim, budući da socijalni partneri ne predstavljaju sve samozaposlene osobe, koje često ili zastupaju njihove vlastite organizacije ili uopće nisu zastupljene, te budući da bi potencijalna inicijativa obuhvaćala i nezakonodavne mjere koje nisu obuhvaćene člankom 153., Komisija smatra bitnim organizirati druge aktivnosti savjetovanja, kao što je ovo otvoreno javno savjetovanje.

Komisija će se koristiti rezultatima savjetovanja u pripremi nezakonodavnih/zakonodavnih prijedloga.

Kako poslati doprinos

Pozivamo građane, organizacije i javna tijela da sudjeluju u savjetovanju.

Kliknite ovdje i iznesite svoje mišljenje.

Prikaz dokumenta savjetovanja
Prikaz upitnika: ec.europa.eu/eusurvey/runner/c50f4bbb-1eaa-4a84-82c0-fa71876f6354?&surveylanguage=HR
Referentni dokumenti i druga povezana savjetovanja
Popratni dokument: Javno savjetovanje o mogućim mjerama EU-a za rješavanje problema pristupa socijalnoj zaštiti za ljude u svim oblicima zaposlenja u okviru europskog stupa socijalnih prava: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Podaci za kontakt nadležna služba : Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje, Odjel C.2: Moderniziranje sustava socijalne zaštite
adresa e-pošte : EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu
poštanska adresa :Odjel C.2: Moderniziranje sustava socijalne zaštite, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje, Europska komisija, Rue Joseph II 27, B-1049 Bruxelles, Belgija
Prikaz doprinosâ Radi transparentnosti organizacije su pozvane da upisom u registar transparentnosti EU-a i prihvaćanjem njegova Kodeksa ponašanja objave relevantne informacije o sebi. Ako organizacija nije upisana u registar, njezini se odgovori objavljuju odvojeno od odgovora upisanih organizacija.
Rezultati savjetovanja i sljedeći koraci
Posebna izjava o zaštiti privatnosti Naslov Područje politike Ciljna skupina Datum završetka bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Zaštita osobnih podataka  

Podijeli ovu stranicu