Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Julkiset kuulemiset ja muut kuulemistapahtumat

Otsikko

Julkinen kuuleminen: Euroopan työviranomainen ja eurooppalainen sosiaaliturvatunnus

Politiikan ala(t)

EU:n sosiaaliturvan yhteensovittaminen, työvoiman liikkuvuus, työllisyys

Kohderyhmä(t)

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt ja organisaatiot. Kuulemista ei ole kohdennettu mihinkään erityiseen sidosryhmäluokkaan, mutta vastauksia odotetaan jäsenvaltioiden keskus-, alue- tai paikallistason viranomaisilta, työmarkkinaosapuolilta, alan toimijoilta (esim. konsulteilta), tutkijoilta, kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä ja yksittäisiltä kansalaisilta joko yksityis- tai ammattihenkilön ominaisuudessa.

Kuulemisen kesto alkamispäivä:     27/11/2017     päättymispäivä:   07/01/2018
Kuulemisen tavoite

Puheenjohtaja Juncker ilmoitti unionin tilaa koskevassa puheessaan (2017) Euroopan työviranomaista koskevista suunnitelmista. Tarkoituksena on varmistaa, että työvoiman liikkuvuutta koskevat EU:n säännöt pannaan täytäntöön oikeudenmukaisesti, yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Suunnitelmissa on myös luoda eurooppalainen sosiaaliturvatunnus, jolla yksinkertaistetaan ja modernisoidaan kansalaisten ja hallintoviranomaisten kanssakäymistä eri toiminta-aloilla. Molempia aloitteita koskevista lainsäädäntöehdotuksista ilmoitetaan Euroopan komission työohjelmassa vuodeksi 2018, ja ne on tarkoitus hyväksyä vuoden 2018 toisella neljänneksellä. 

Tämän julkisen kuulemisen tavoitteena on kerätä asianomaisten osapuolten näkökantoja ja mielipiteitä näistä aiheista, jotta saadaan tietoa vaikutustenarviointia varten.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen osallistutaan vastaamalla online-kyselylomakkeeseen

Tausta-asiakirja bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Kyselylomake : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2c9d2bbf-f180-4386-afc5-7a7ccfae611f?&surveylanguage=FI
Viiteasiakirjat ja muut asiaan liittyvät kuulemiset
Fact sheet on the European Labour Authority: en
Inception impact assessment: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority : en
Inception impact assessment: A European Social Security Number and Insurance Status Verifier: en
Yhteystiedot Asiasta vastaava yksikkö : Euroopan komissio, Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, yksikkö 01: Koordinointi ja yksikkö 02: Sosiaaliturvan koordinointi
Sähköposti : EMPL-OPC-EUROPEAN-LABOUR-AUTHORITY@ec.europa.eu,EMPL-OPC-EUROPEAN-SOCIALSECURITY-NUMBER@ec.europa.eu
Postiosoite :Unit 01 and Unit D2, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, B-1049 Belgium
Katso vastaukset

Anonymous replies

Signed replies

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet
Tietosuojaperiaatteet bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Henkilötietojen suojaaminen  

Jaa tämä sivu