Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Julkiset kuulemiset ja muut kuulemistapahtumat

Otsikko

Avoin julkinen kuuleminen EU-virastojen arviointia varten: Eurofound, Cedefop, ETF ja EU-OSHA

Politiikan ala(t)

Työllisyys- ja sosiaaliasiat

Kohderyhmä(t)

Tähän kuulemiseen pyydetään vastauksia kaikilta kansalaisilta sekä julkisilta ja yksityisiltä organisaatioilta. On toivottavaa, että etenkin Eurofoundin, Cedefopin, ETF:n ja EU-OSHAn vuosien 2011–2016 sidosryhmät osallistuvat kuulemiseen

Kuulemisen kesto alkamispäivä:     05/04/2017     päättymispäivä:   05/07/2017
Kuulemisen tavoite

Kuulemismenettelyssä pyritään keräämään suurelta yleisöltä ja sidosryhmiltä tietoja ja mielipiteitä neljästä EU-virastosta, jotka kuuluvat työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston toimialaan. Menettely on osa meneillään olevaa arviointia, jossa tarkastellaan 1) virastojen toiminnan merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta, tehokkuutta, yhtenäisyyttä ja EU-lisäarvoa ja 2) virastojen tulevaisuutta kartoittamalla uusia ideoita tulevan toiminnan kannalta tärkeistä kysymyksistä, kuten hallinnosta ja monialaisista näkökohdista.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen voivat osallistua niin kansalaiset, organisaatiot kuin viranomaisetkin.

Vastaamaan pääsee tästä linkistä.

Tausta-asiakirja
Kyselylomake : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cf26d989-543e-4b2b-82c0-f353c455d36b?surveylanguage=FI
Viiteasiakirjat ja muut asiaan liittyvät kuulemiset
TAUSTA-ASIAKIRJA - Avoin julkinen kuuleminen EU-virastojen arviointia varten: Eurofound, Cedefop, ETF ja EU-OSHA: bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Yhteystiedot Asiasta vastaava yksikkö : Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, yksikkö G4 Evaluointi ja vaikutusten arviointi
Sähköposti : EMPL-G4-UNIT@ec.europa.eu
Postiosoite :Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, yksikkö G4 Evaluointi ja vaikutusten arviointi
Katso vastaukset Avoimuuden varmistamiseksi organisaatioita pyydetään rekisteröitymään avoimuusrekisteriin, johon kirjattavat tiedot ovat julkisia. Samalla niiden on sitouduttava noudattamaan rekisterin sääntöjä. Jos organisaatiota ei ole rekisteröity, sen vastaus julkaistaan rekisteröityjen organisaatioiden vastauksista erillään
Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet
Tietosuojaperiaatteet
Henkilötietojen suojaaminen  

Jaa tämä sivu