Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Julkiset kuulemiset ja muut kuulemistapahtumat

Otsikko

Julkinen kuuleminen Euroopan vammaisstrategian 2010–2020 tarkistamisesta

Politiikan ala(t)

Työllisyys ja sosiaaliasiat

Kohderyhmä(t)

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset, organisaatiot ja viranomaiset.

Kuulemisen kesto alkamispäivä:     22/12/2015     päättymispäivä:   18/03/2016
Kuulemisen tavoite

Kuulemisen tavoitteena on koota mielipiteitä siitä, millaisia haasteita vammaiset kohtaavat EU:ssa ja millaisia vaikutuksia Euroopan vammaisstrategialla 2010–2020 on ollut.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen osallistutaan täyttämällä kyselylomake verkossa. Vastata voivat kaikki organisaatiot, viranomaiset ja yksityishenkilöt (sekä EU-kansalaiset että muut).

Jos vastaajalla on vaikeuksia täyttää kysely verkossa, hän voi käyttää Word-versiota ja täyttää kyselyn verkon ulkopuolella ja palauttaa sen kuulemista varten perustettuun sähköpostiosoitteeseen, joka annetaan jäljempänä tällä sivulla.

Vastaukset voidaan julkaista internetissä, ellei vastaaja mainitse erikseen, että tiedot ovat luottamuksellisia. Lisätietoa henkilötietojen suojasta ja vastausten käsittelystä on tietosuojaperiaatteissa.

Tausta-asiakirja
Kyselylomake : http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c29a28c8-9a4b-cada-17ba-f81c55580c51?surveylanguage=fi
Viiteasiakirjat ja muut asiaan liittyvät kuulemiset
Yhteystiedot Asiasta vastaava yksikkö : Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto
Sähköposti : EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu
Postiosoite :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C.3 (Disability and Inclusion)
Katso vastaukset

Avoimuuden varmistamiseksi organisaatioita on pyydetty rekisteröitymään EU:n avoimuusrekisteriin, johon kirjataan julkisesti nähtäviksi tietyt tiedot organisaation toiminnasta. Samalla organisaatiot sitoutuvat noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa. Jos organisaatio ei ole rekisteröitynyt, sen vastaukset julkaistaan rekisteröityneiden organisaatioiden vastauksista erillään.

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet
Tietosuojaperiaatteet bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Henkilötietojen suojaaminen  

Jaa tämä sivu