Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Avalikud konsultatsioonid ja muu konsulteerimistegevus

Pealkiri

Avalik konsultatsioon Euroopa tööjõuameti ja Euroopa sotsiaalkindlustusnumbri teemal

Poliitikavaldkond/-valdkonnad

ELi sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine, töötajate liikuvus, tööhõive

Sihtrühm(ad)

Konsultatsioonist on oodatud osa võtma kõik üksikisikud ja organisatsioonid. Ehkki konsulteerimise eesmärk ei ole valida välja konkreetset liiki sidusrühmi, oodatakse vastuseid riigi, piirkonna või kohaliku tasandi ametiasutustelt, sotsiaalpartneritelt, erialaspetsialistidelt (nt nõustajad), akadeemiliste ringkondade esindajatelt, kodanikuühiskonna organisatsioonidelt ja üksikisikutelt kas nende enda nimel või kutsetegevuse raames.

Konsultatsiooni kestus alates :     27/11/2017     kuni :   07/01/2018
Konsultatsiooni eesmärk

Oma 2017. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus teatas president Juncker kavast luua Euroopa tööjõuamet, mis tagaks, et ELi eeskirju töötajate liikuvuse kohta kohaldatakse õiglasel, lihtsal ja tõhusal viisil, ning Euroopa sotsiaalkindlustusnumber, mille kasutamisel muutuks lihtsamaks ja ajakohasemaks kodanike suhtlus haldusasutustega paljudes poliitikavaldkondades. Mõlema algatuse kohta on Euroopa Komisjoni 2018. aasta tööprogrammis esitatud seadusandlik ettepanek, mille vastuvõtmine on kavandatud 2018. aasta teise kvartalisse. 

Käesoleva avaliku konsultatsiooni eesmärk on koguda huvitatud isikute seisukohti ja arvamusi osutatud küsimuste kohta, et saada teavet mõju hindamise protsessi jaoks.

Kuidas esitada oma seisukohti

Vastake veebiküsitlusele

Vaadake konsultatsioonidokumenti bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Vaadake küsimustikku : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2c9d2bbf-f180-4386-afc5-7a7ccfae611f?&surveylanguage=ET
Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid
Fact sheet on the European Labour Authority: en
Inception impact assessment: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority : en
Inception impact assessment: A European Social Security Number and Insurance Status Verifier: en
Kontaktandmed vastutav talitus : Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat, üksus 01 (koordineerimine) ja D2 (sotsiaalkindlustuse koordineerimine)
e-post : EMPL-OPC-EUROPEAN-LABOUR-AUTHORITY@ec.europa.eu, EMPL-OPC-EUROPEAN-SOCIALSECURITY-NUMBER@ec.europa.eu
postiaadress :Unit 01 and Unit D2, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, B-1049 Belgium
Vaadake laekunud vastuseid

Anonymous replies

Signed replies

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud
Isikuandmete kaitse põhimõtted bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Isikuandmete kaitse  

Jaga seda lehte