Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Avalikud konsultatsioonid ja muu konsulteerimistegevus

Pealkiri

Euroopa sotsiaalõiguste samba teemaline avalik konsultatsioon

Poliitikavaldkond/-valdkonnad

Sotsiaalpoliitika, majanduspoliitika kooskõlastamine

Sihtrühm(ad)

Kodanikud, organisatsioonid ja ametiasutused

Konsultatsiooni kestus alates :     08/03/2016     kuni :   31/12/2016
Konsultatsiooni eesmärk

  • hinnata praegust ELi sotsiaalõigustikku, määrata kindlaks olemasolevate õiguste kohaldamise ulatus ja nende jätkuv asjakohasus ning uurida vajadust uute õiguste või uue korraldusviisi järele;
  • võtta arvesse uute tehnoloogiate mõjul tekkivaid töö- ja ühiskonnakorralduse uusi suundumusi, demograafilisi suundumusi või muid tööelu seisukohalt olulisi tegureid ja sotsiaalseid tingimusi;
  • koguda arvamusi ja saada tagasisidet Euroopa sotsiaalõiguste samba rolli kohta süvendatud ja õiglasema majandus- ja rahaliidu loomisel. See on vajalik, et arutada sotsiaalõiguste samba ulatuse ja sisuga seotud küsimusi, võtta arvesse euroala konkreetseid vajadusi ja käsitleda kavandatud põhimõtete eripära. Konsulteerimine peaks aitama ka euroalasse mittekuuluvatel liikmesriikidel otsustada meetmetes osalemise üle.

Kuidas esitada oma seisukohti

Teretulnud on kodanike, organisatsioonide ja ametiasutuste esitatud teave.

Oma märkuste esitamiseks klõpsake palun siin.

Samuti võite täita nägemispuudega isikutele mõeldud versiooni.

 

Vaadake konsultatsioonidokumenti
Vaadake küsimustikku : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/070bd453-9b33-4be0-9fc9-67da1771a25d?surveylanguage=ET
Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid
Kontaktandmed vastutav talitus : Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat
e-post : EMPL-EUROPEAN-PILLAR-OF-SOCIAL-RIGHTS@ec.europa.eu
postiaadress :EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion, Rue Joseph II, 27 – 00/120, B-1049 BRUXELLES
Vaadake laekunud vastuseid
Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud
Staff working document: summary report on the public consultation on the European Pillar of Social Rights
en
Isikuandmete kaitse põhimõtted en
Isikuandmete kaitse  

Jaga seda lehte