Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Avalikud konsultatsioonid ja muu konsulteerimistegevus

Pealkiri

Avalik konsultatsioon puudega inimesi käsitleva Euroopa strateegia 2010–2020 läbivaatamise kohta

Poliitikavaldkond/-valdkonnad

Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Sihtrühm(ad)

Käesolevast konsultatsioonist saavad osa võtta kõik kodanikud, organisatsioonid ja riigiasutused.

Konsultatsiooni kestus alates :     22/12/2015     kuni :   18/03/2016
Konsultatsiooni eesmärk

Käesoleva konsultatsiooni eesmärk on koguda seisukohti seoses puuetega inimeste probleemidega Euroopa Liidus ning puudega inimesi käsitleva Euroopa strateegia 2010–2020 seni saavutatud mõjuga.

Kuidas esitada oma seisukohti

Kõik kodanikud (ELi ning kolmandate riikide kodanikud), organisatsioonid ning avaliku sektori asutused võivad osaleda veebipõhises konsultatsioonis, mis on kättesaadav veebisaidi EU Survey vahendusel.

Kui Teil on raskusi veebipõhisele konsultatsioonile juurdepääsuga, leiate veebisaidilt EU Survey Wordi vormingus küsimustiku, mida saate täita võrguväliselt ja saata tagasi allpool esitatud e-posti aadressil.

Saadud vastused võib avaldada Internetis, välja arvatud juhul, kui vastaja märgib, et tema esitatud teavet tuleks käsitada konfidentsiaalsena. Täiendava teabe saamiseks selle kohta, kuidas Teie isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse, tutvuge palun isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Vaadake konsultatsioonidokumenti
Vaadake küsimustikku : http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c29a28c8-9a4b-cada-17ba-f81c55580c51?surveylanguage=et
Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid
Kontaktandmed vastutav talitus : Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat
e-post : EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu
postiaadress :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C.3 (Disability and Inclusion)
Vaadake laekunud vastuseid

Läbipaistvuse huvides on organisatsioonidel palutud esitada asjakohane teave enda kohta, registreerudes ELi läbipaistvusregistris ning nõustudes järgima selle käitumisjuhendit. Kui organisatsioon ei ole end registreerinud, avaldatakse tema seisukohad registreeritud organisatsioonidest eraldi.

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud
Isikuandmete kaitse põhimõtted bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Isikuandmete kaitse  

Jaga seda lehte