Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Avalikud konsultatsioonid ja muu konsulteerimistegevus

Euroopa Komisjon uurib poliitika ja õigusaktide väljatöötamsel regulaarselt, millised on kodanike ja sidusrühmade seisukohad.

Selles veebisaidi jaotises leiate teavet avalike konsultatsioonide kohta tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas. Samuti võite siit leida teavet eelmiste avalike konsultatsioonide, sealhukgas ka nende raames saadud vastuste ja võetud järelmeetmete kohta.

Euroopa Komisjoni algatatud avalikest konsultatsioonidest täieliku ülevaate saamiseks külastage palun veebisaiti „Sinu hääl Euroopas”.

Käimasolevad konsultatsioonid

Käesoleval hetkel ei ole seisukohti esitatud

Lõppenud konsultatsioonid

Muud konsultatsioonid

Käesoleval hetkel ei ole seisukohti esitatud

Jaga seda lehte