Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Τίτλος

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020

Τομέας/είς πολιτικής

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Ομάδα/ες στόχος/οι

Όλοι οι πολίτες, οργανώσεις και δημόσιες αρχές μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα διαβούλευση

Περίοδος διαβούλευσης Από:     22/12/2015     μέχρι :   18/03/2016
Στόχος της διαβούλευσης

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχετικά με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία (2010-2020).

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Κάθε πολίτης (πολίτες χωρών της ΕΕ και πολίτες χωρών εκτός ΕΕ), οργάνωση και δημόσια αρχή μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή διαβούλευση μέσω του EU Survey.

Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικτυακή διαβούλευση, μπορείτε να βρείτε στο EU Survey μια προσβάσιμη έκδοση Word, την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε και να την αποστείλετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι απαντήσεις που θα ληφθούν ενδέχεται να δημοσιευθούν στο διαδίκτυο, εκτός αν ο συμμετέχων δηλώσει ότι επιθυμεί την τήρηση του απορρήτου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις σας θα βρείτε στην ειδική δήλωση περί απορρήτου.

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης
Δείτε το ερωτηματολόγιο: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c29a28c8-9a4b-cada-17ba-f81c55580c51?surveylanguage=el
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδια υπηρεσία : ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης
ηλεκτρονική διεύθυνση : EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνση :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C.3 (Disability and Inclusion)
Δείτε τις απαντήσεις

Για λόγους διαφάνειας, καλούνται οι οργανισμοί να δημοσιοποιούν κάθε πληροφορία που τους αφορά , μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Εκπροσώπων Συμφερόντων και της αποδοχής του κώδικα δεοντολογίας . Αν ένας οργανισμός δεν έχει καταχωριστεί, η απάντησή του δημοσιεύεται χωριστά από τις απαντήσεις των καταχωρισμένων οργανισμών.

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Προστασία προσωπικών δεδομένων  

Διαδώστε αυτή τη σελίδα