Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Τίτλος

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στην ΕΕ

Τομέας/είς πολιτικής

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

Ομάδα/ες στόχος/οι

Η διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και τους οργανισμούς

Περίοδος διαβούλευσης Από:     15/07/2015     μέχρι :   07/10/2015
Στόχος της διαβούλευσης

Στόχος αυτής της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τη λειτουργία των ισχυόντων κανόνων συντονισμού σε ορισμένες διασυνοριακές περιπτώσεις. Οι απαντήσεις θα τροφοδοτήσουν την αναθεώρηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

Η διαβούλευση αυτή ακολουθεί τη δημόσια διαβούλευση του 2012 σχετικά με την αναθεώρηση των διατάξεων της ΕΕ για τον συντονισμό των παροχών μακροχρόνιας περίθαλψης και των παροχών ανεργίας (κανονισμός (EΚ) αριθ.  883/2004) (ολοκληρώθηκε)

 

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Κάθε πολίτης (είτε χώρας της ΕΕ είτε τρίτης χώρας) ή οργανισμός μπορεί να συμμετάσχει στην ηλεκτρονική διαβούλευση στον ιστότοπο EU survey.

Οι απαντήσεις που θα ληφθούν ενδέχεται να δημοσιευθούν στο διαδίκτυο, εκτός αν ο συμμετέχων δηλώσει ότι επιθυμεί την τήρηση του απορρήτου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις σας θα βρείτε στην ειδική δήλωση περί απορρήτου.

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Δείτε το ερωτηματολόγιο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b993f63c-d38e-8c9e-c015-9b50d0d4ef4d?surveylanguage=EL
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Summary of the public consultation on EU social security coordination: en
Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδια υπηρεσία : ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης
ηλεκτρονική διεύθυνση : EMPL-CONSULTATION-SOCIAL-SECURITY@EC.EUROPA.EU
ταχυδρομική διεύθυνση :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B.4 (Free movement of workers, social security coordination), Rue Joseph II 54, B-1049 Brussels
Δείτε τις απαντήσεις

Μπορείτε τώρα να δείτε περίληψη της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ.

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής en
Προστασία προσωπικών δεδομένων  

Διαδώστε αυτή τη σελίδα