Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Τίτλος

Public consultation on service provision to long-term unemployed

Τομέας/είς πολιτικής

Employment, Social Affairs

Ομάδα/ες στόχος/οι

All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies.

Περίοδος διαβούλευσης Από:     19/02/2015     μέχρι :   15/05/2015
Στόχος της διαβούλευσης

The main purpose of this consultation is to collect thoughts and opinions from citizens, key stakeholders and experts on measures for long-term unemployed to bring them back into employment, and to shorten the period they are unemployed. In particular we would be grateful to hear your views on:

  • integration of different services to long-term unemployed
  • an individualised approach to support of long-term unemployed
  • mutual responsibilities of long-term unemployed and service providers
  • incentives and services for employers to take up long-term unemployed
  • way forward for EU level initiatives in this area
  • the categories of long-term unemployed that need most support

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities through online questionnaire (EUSurvey).

Please note that in order to ensure a fair and transparent consultation process only responses received through the online questionnaire will be taken into account and included in the report summarising the responses.

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης en
Δείτε το ερωτηματολόγιο: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/06f2fc11-0a0b-a85c-e54c-8d81d7f8c865
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδια υπηρεσία : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3
ηλεκτρονική διεύθυνση : EMPL-CONSULTATION-LTU@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνση :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3
Δείτε τις απαντήσεις

Replies received online:

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Public consultation on service provision to long-term unemployed - Results
en
Ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής en
Προστασία προσωπικών δεδομένων  

Διαδώστε αυτή τη σελίδα