Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Τίτλος

Exploiting the employment potential of the personal and household services

Τομέας/είς πολιτικής

Employment and Social Affairs

Ομάδα/ες στόχος/οι

National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services

Περίοδος διαβούλευσης Από:     26/04/2012     μέχρι :   15/07/2012
Στόχος της διαβούλευσης

The Staff working document on personal and household services aims to have views of all stakeholders to comment on possible actions to address the issue of promoting new jobs in the personal and household services sectors and in particular:

 • Ways to improve measurement and monitoring of the employment levels in PHS, taking into account the impact of the on-going crisis, loss of purchasing power, labour market exclusion issues and the potentially positive effect on the creation or growth of SMEs;
 • The utility of developing sharing of experiences, especially concerning the tools used or planned to support the PHS with a specific attention to the cost effectiveness and to the reduction of undeclared work;
 • Ways of ensuring quality services and jobs (skill needs, working conditions), including possibly through development quality standards;
 • Other ways to ensure greater professionalization of PHS jobs.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

All stakeholders are invited to submit their contributions to the questions raised in the personal and household services by 15 July 2012.

Replies can be sent:

 • by e-mail to the following address: empl-household-services@ec.europa.eu
 • by post to:
  European Commission
  Directorate-General for Employment, Social Affairs & Inclusion
  SWD on personal and household services
  Unit C2
  Rue Joseph II, 27
  Office 06/044
  B-1000 Brussels
 • or submitted online

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης bg cs da de et el en es fr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Δείτε το ερωτηματολόγιο: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=householdservices&lang=en
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδια υπηρεσία : Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit C2 New Skills for New Jobs, Adaptation to Change, CSR, EGF
ηλεκτρονική διεύθυνση : empl-household-services@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνση :European Commission - Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - SWD on personal and household services - Unit C2 New Skills for New Jobs, Adaptation to Change, CSR, EGF - Rue Joseph II, 27 - Office 06/044 - B-1000 Brussels - Belgium
Δείτε τις απαντήσεις

Replies via email and post
Replies via online questionnaire

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Summary of consultation responses to the questions raised in the Commission staff working document on "Exploiting the employment potential of the personal and household services"
en
Ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής en
Προστασία προσωπικών δεδομένων  

Διαδώστε αυτή τη σελίδα