Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Offentlige høringer og andre høringsaktiviteter

Titel

Offentlig høring om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed og et europæisk socialsikringsnummer

Politikområde(r)

EU's koordinering af sociale sikringsordninger, arbejdskraftmobilitet, beskæftigelse

Målgruppe(r)

Alle enkeltpersoner og organisationer er velkomne til at bidrage til denne høring. Høringen henvender sig ikke til bestemte interessentgrupper, men vi vil især gerne høre fra offentlige myndigheder på nationalt, regionalt eller lokalt niveau, arbejdsmarkedets parter, fagfolk (f.eks. konsulenter), videnskabskredse, civilsamfundets organisationer og individuelle borgere i deres personlige eller faglige kapacitet.

Høringsperiode Fra :     27/11/2017     til :   07/01/2018
Formål med høringen

I sin tale om Unionens tilstand i 2017 præsenterede Kommissionens formand Jean-Claude Juncker planerne om oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, der skal sikre, at EU's regler om arbejdskraftmobilitet håndhæves på en retfærdig, enkel og effektiv måde, og om etablering af et europæisk socialsikringsnummer, der skal forenkle og modernisere borgernes interaktion med administrationer på en lang række politikområder. Lovgivningsforslag for begge initiativer er annonceret i Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2018 og forventes vedtaget i andet kvartal af 2018. 

Formålet med denne offentlige høring er at indsamle interesserede parters holdninger til disse spørgsmål og anvende dem som input til konsekvensanalysen.

Sådan afgiver du dit bidrag

Indsend din besvarelse ved hjælp af onlinespørgeskemaet

Se høringsdokument bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Gå til spørgeskema : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2c9d2bbf-f180-4386-afc5-7a7ccfae611f?&surveylanguage=DA
Referencedokumenter og andre relevante høringer
Fact sheet on the European Labour Authority: en
Inception impact assessment: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority : en
Inception impact assessment: A European Social Security Number and Insurance Status Verifier: en
Kontaktinformation ansvarlig tjenestegren : GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, Europa-Kommissionen, Kontor 01: Koordinering og Kontor D2: Koordinering af socialsikringsordninger
е-mail : EMPL-OPC-EUROPEAN-LABOUR-AUTHORITY@ec.europa.eu,EMPL-OPC-EUROPEAN-SOCIALSECURITY-NUMBER@ec.europa.eu
postadresse :Kontor 01 og Kontor D2, GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, 1049 Bruxelles, Belgien
Se bidragene

Anonymous replies

Signed replies

Resultater af høringen og næste skridt
Særlig databeskyttelseserklæring bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Beskyttelse af personoplysninger  

Del denne side