Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Offentlige høringer og andre høringsaktiviteter

Titel

Offentlig høring om revisionen af den europæiske handicapstrategi 2010-2020

Politikområde(r)

Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Målgruppe(r)

Alle borgere, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder er velkomne til at deltage i denne høring

Høringsperiode Fra :     22/12/2015     til :   18/03/2016
Formål med høringen

Formålet med denne høring er at indsamle synspunkter om de udfordringer, alle handicappede i EU står over for, og om de hidtidige virkninger af den europæiske handicapstrategi (2010-2020).

Sådan afgiver du dit bidrag

Alle borgere (EU-borgere og borgere fra lande uden for EU), organisationer og offentlige myndigheder kan deltage i onlinehøringen, som findes på EU Survey.

Hvis du har problemer med at få adgang til onlinehøringen, kan du på EU Survey finde en WORD-udgave, som du kan udfylde offline og sende til den email-adresse, der står længere nede.

De modtagne bidrag vil blive offentliggjort på internettet, medmindre deltagerne anfører, at oplysningerne skal behandles fortroligt. Hvis du vil vide mere om, hvordan dine personoplysninger og bidrag vil blive behandlet, så læs den særlige databeskyttelseserklæring.

Se høringsdokument
Gå til spørgeskema : http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c29a28c8-9a4b-cada-17ba-f81c55580c51?surveylanguage=da
Referencedokumenter og andre relevante høringer
Kontaktinformation ansvarlig tjenestegren : Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion
е-mail : EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu
postadresse :DG for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, Kontor C.3 (Handicap og inklusion)
Se bidragene

For at sikre åbenhed opfordres organisationerne til at give offentligheden den relevante information om sig selv ved at registrere sig i EU's åbenhedsregister og skrive under på dets adfærdskodeks. Bidrag fra organisationer, der ikke er registreret, offentliggøres særskilt fra bidragene fra registrerede organisationer.

Resultater af høringen og næste skridt
Særlig databeskyttelseserklæring bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Beskyttelse af personoplysninger  

Del denne side