Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Offentlige høringer og andre høringsaktiviteter

Titel

Offentlig høring om EU-koordinering af de sociale sikringsordninger

Politikområde(r)

Beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold

Målgruppe(r)

Høringen er åben for alle borgere og organisationer

Høringsperiode Fra :     15/07/2015     til :   07/10/2015
Formål med høringen

Formålet med denne høring er at indhente synspunkter om, hvordan de nuværende regler om koordinering fungerer i en række grænseoverskridende situationer. Bidragene vil indgå i revisionen af forordning forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Denne høring er en opfølgning af den offentlige høring fra 2012 om en revision af EU's bestemmelser om koordinering af ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed og arbejdsløshedsydelser (forordning (EU) nr. 833/2004) (lukket)

Sådan afgiver du dit bidrag

Enhver borger (EU-borgere og borgere fra lande uden for EU) eller organisation kan deltage i en onlinehøring som led i en EU-undersøgelse.

De modtagne bidrag vil blive offentliggjort på internettet, medmindre deltagerne anfører, at oplysningerne skal behandles fortroligt. For yderligere oplysninger om, hvordan dine personoplysninger og bidrag vil blive behandlet, henviser vi til den særlige databeskyttelseserklæring

Se høringsdokument bg cs da de et el en es fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv
Gå til spørgeskema : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b993f63c-d38e-8c9e-c015-9b50d0d4ef4d?surveylanguage=DA
Referencedokumenter og andre relevante høringer
Summary of the public consultation on EU social security coordination: en
Kontaktinformation ansvarlig tjenestegren : Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion
е-mail : EMPL-CONSULTATION-SOCIAL-SECURITY@EC.EUROPA.EU
postadresse :Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, kontor B. 4 (fri bevægelighed for arbejdstagere og koordinering af sociale sikringsordninger), Rue Joseph II 54, B-1049 Bruxelles
Se bidragene

Nu kan du læse et resumé af den offentlige høring om koordinering af den sociale sikring i EU.

Resultater af høringen og næste skridt
Særlig databeskyttelseserklæring en
Beskyttelse af personoplysninger  

Del denne side