Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Veřejné konzultace a další konzultační činnost

Název

Veřejná konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Oblast(-i)

Sociální politika, koordinace hospodářské politiky

Cílová(-é) skupina(-y)

Občané, organizace a subjekty veřejného sektoru

Trvání konzultace Od :     08/03/2016     do :   31/12/2016
Cíl konzultace

  • zhodnotit stávající sociální „acquis“ EU, zjistit, do jaké míry jsou stávající práva uplatňována a zůstávají relevantní, nebo zda a v jakých ohledech by měly být zváženy nové způsoby, jak tato práva zajistit,
  • zohlednit nové trendy v organizaci práce a společnosti v důsledku nových technologií, demografických trendů nebo jiných faktorů, jež mají význam pro pracovní život a sociální podmínky,
  • shromáždit názory a získat zpětnou vazbu ohledně úlohy evropského pilíře sociálních práv jako součásti hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie. Tyto informace poslouží k diskusi o jeho úloze, rozsahu působnosti a obsahu, k zamyšlení nad konkrétními potřebami eurozóny a k debatě o specifičnosti navrhovaných zásad. Tato reflexe by měla rovněž pomoci členským státům, které nejsou členy eurozóny, při rozhodování, zda se do pilíře zapojí.

Jak zaslat příspěvek

Uvítáme příspěvky občanů, organizací a subjektů veřejného sektoru.

Svůj příspěvek prosím vložte zde.

K dispozici je rovněž verze dotazníku uzpůsobená uživatelům se zdravotním postižením.

Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci
Zobrazit dotazník : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/070bd453-9b33-4be0-9fc9-67da1771a25d?surveylanguage=CS
Referenční dokumenty a související konzultace
Kontaktní údaje příslušný útvar : Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion
e-mail : EMPL-EUROPEAN-PILLAR-OF-SOCIAL-RIGHTS@ec.europa.eu
poštovní adresa :EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion, Rue Joseph II, 27 – 00/120, B-1049 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
Zobrazit příspěvky
Výsledky konzultace a další kroky
Staff working document: summary report on the public consultation on the European Pillar of Social Rights
en
Prohlášení o ochraně osobních údajů en
Ochrana osobních údajů  

Sdílet tuto stránku