Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Veřejné konzultace a další konzultační činnost

Název

Veřejná konzultace v rámci následného hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–2013

Oblast(-i)

vzdělávání, zaměstnanost, rovné příležitosti, spravedlnost a základní práva, regionální politika, sociální věci, transevropské sítě, mládež

Cílová(-é) skupina(-y)

Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Vítány jsou zejména příspěvky od zainteresovaných subjektů přímo zapojených do činností ESF během programového období 2007–2013:  zainteresované subjekty podílející se na řízení operačních programů, včetně členských států, řídicích orgánů, prováděcích orgánů na všech úrovních, sociálních a dalších partnerů zastoupených v monitorovacím výboru  zainteresované subjekty podílející se na činnostech ESF jako navrhovatelé projektů – např

Trvání konzultace Od :     03/02/2016     do :   27/04/2016
Cíl konzultace

Cílem této konzultace je získat zpětnou vazbu od zainteresovaných subjektů ve 28 členských státech EU přímo zapojených do činností Evropského sociálního fondu ESF během programového období 2007–2013 a také od širší veřejnosti. Konzultace doplňuje analýzu a zjištění série tematických studií, které nechalo vypracovat GŘ pro zaměstnanost a sociální věci v rámci následného hodnocení ESF.

Jak zaslat příspěvek

Reakci uvítáme od občanů, organizací i subjektů veřejného sektoru.

K odeslání odpovědí pokračujte zde.

Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci de en fr
Zobrazit dotazník : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f9cdd4df-cb4a-d0b3-3f6b-46953709f6c2
Referenční dokumenty a související konzultace
Background - Public consultation in the context of ex-post evaluation of the European Social Fund during the 2007-2013 programming period: de en fr
Kontaktní údaje příslušný útvar : GŘ EMPL, oddělení G4: Vyhodnocení a posouzení dopadů
e-mail : EMPL-G4-UNIT@ec.europa.eu
poštovní adresa :Unit G4: Evaluation & Impact Assessment DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission 1049 Brusel BELGIE
Zobrazit příspěvky V zájmu transparentnosti vyzvala Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti  a poskytly tak údaje o sobě veřejnosti a zavázaly se k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací jsou zveřejňovány odděleně od příspěvků registrovaných organizací.
Výsledky konzultace a další kroky
Analysis and Summary of the Public Consultation for ESF 2007-2013 Ex-post Evaluation - Final report
en
Prohlášení o ochraně osobních údajů en
Ochrana osobních údajů  

Sdílet tuto stránku