Заетост, социални въпроси и приобщаване

Обществени консултации и други консултационни дейности

Европейската комисия редовно търси мнението на гражданите и заинтересованите лица, когато разработва политики и законодателни актове. 

В този раздел на уебсайта ще откриете информация за текущи обществени допитвания в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване. Можете също така да се запознаете с предишни обществени допитвания, включително информация за получените отговори и предприетите действия.

За пълен преглед на обществените допитвания, организирани от Европейската комисия, моля посетете уебсайта „Вашият глас в Европа“.

Текущи допитвания

Засега няма нито едно мнение

Приключили допитвания

Други консултации

Засега няма нито едно мнение

Споделете тази страница