Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti

Názov

Verejná konzultácia o revízii smernice o pracovnom čase (smernica 2003/88/ES)

Oblasť(ti) politiky

Zamestnanosť a sociálne veci

Cieľová(-é) skupina(-y)

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií.

Obdobie trvania konzultácie Od :     01/12/2014     do :   18/03/2015
Predmet konzultácie

Hlavným účelom tejto konzultácie je zhromaždiť postoje a pripomienky verejnosti k prebiehajúcemu procesu revízie a posudzovania vplyvu smernice o pracovnom čase a k jej možným zmenám.

Spôsob predkladania príspevkov

Vítané sú príspevky občanov, organizácií a verejných orgánov prostredníctvom online dotazníka (EUSurvey)

Doručené príspevky budú uverejnené na internete. Prečítajte si osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov pripojené k tomuto oznámeniu o verejnej konzultácii, aby ste sa informovali o tom, akým spôsobom sa bude zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi a príspevkami.

Zobraziť konzultačný dokument български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Zobraziť dotazník: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/54d2a95e-114a-7edc-217f-5bed8fd02492?surveylanguage=sk
Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
Blank questionnaire: English
Kontaktné údaje zodpovedný útvar : GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, oddelenie B2
e-mail : EMPL-B2-UNIT@ec.europa.eu
poštová adresa :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B2, Rue Joseph II, n°54, B-1049 Brussels
Zobraziť príspevky
Závery konzultácie a ďalšie kroky
Public consultation on the future of the Working Time Directive - Report
English
Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov English
Ochrana osobných údajov  

Zdieľať stránku