Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Avalikud konsultatsioonid ja muu konsulteerimistegevus

Pealkiri

Tööaja direktiivi (direktiiv 2003/88/EÜ) läbivaatamist käsitlev avalik konsultatsioon

Poliitikavaldkond/-valdkonnad

Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Sihtrühm(ad)

Kõik kodanikud ja organisatsioonid on oodatud sellest konsultatsioonist osa võtma.

Konsultatsiooni kestus alates :     01/12/2014     kuni :   18/03/2015
Konsultatsiooni eesmärk

Käesoleva konsultatsiooni põhieesmärk on koguda üldsuse tähelepanekuid ning seisukohti tööaja direktiivi käimasoleva läbivaatamise ja mõju hindamise käigus, pidades silmas ka direktiivi võimalikku muutmist.

Kuidas esitada oma seisukohti

Teretulnud on kodanike, organisatsioonide ja ametiasutuste esitatud teave.

Andmed esitatakse veebiküsimustiku kaudu (EU Survey)

Saadud vastused avaldatakse Internetis. Palume Teil tutvuda lisatud isikuandmete kaitse põhimõtetega selle kohta, kuidas isikuandmeid ja vastuseid töödeldakse.

Vaadake konsultatsioonidokumenti български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Vaadake küsimustikku : http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/54d2a95e-114a-7edc-217f-5bed8fd02492?surveylanguage=et
Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid
Blank questionnaire: English
Kontaktandmed vastutav talitus : Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat, üksus B2
e-post : EMPL-B2-UNIT@ec.europa.eu
postiaadress :DG Employment, Social Affairs and inclusion, Unit B2 - Rue Joseph II, n°54 - B-1049 Brussels
Vaadake laekunud vastuseid
Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud
Public consultation on the future of the Working Time Directive - Report
English
Isikuandmete kaitse põhimõtted English
Isikuandmete kaitse  

Jaga seda lehte