Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Τίτλος

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας (οδηγία 2003/88/ΕΚ)

Τομέας/είς πολιτικής

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Ομάδα/ες στόχος/οι

Όλοι οι πολίτες και όλες οι οργανώσεις καλούνται να συμμετέχουν στη διαβούλευση αυτή.

Περίοδος διαβούλευσης Από:     01/12/2014     μέχρι :   18/03/2015
Στόχος της διαβούλευσης

Κύριος στόχος της διαβούλευσης αυτής είναι να συγκεντρωθούν απόψεις και εισηγήσεις από το κοινό στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη διαδικασίας αναθεώρησης της οδηγίας για τον χρόνο εργασία και τις πιθανές τροποποιήσεις της.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Καλούμε τους πολίτες, τις οργανώσεις και τις δημοσιές αρχές να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους μέσω του συνδέσμου διαδικτυακού ερωτηματολογίου (EUSurvey).

Οι εισηγήσεις που θα συγκεντρωθούν θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο.  Συμβουλευτείτε την ειδική δήλωση περί απορρήτου που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο διαβούλευσης για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο.

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Δείτε το ερωτηματολόγιο: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/54d2a95e-114a-7edc-217f-5bed8fd02492?surveylanguage=el
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Blank questionnaire: English
Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδια υπηρεσία : ΓΔ απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης, Μονάδα B2
ηλεκτρονική διεύθυνση : EMPL-B2-UNIT@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνση :DG Employment, Social Affairs and inclusion, Unit B2 - Rue Joseph II, n°54 - B-1049 Brussels
Δείτε τις απαντήσεις
Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Public consultation on the future of the Working Time Directive - Report
English
Ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής English
Προστασία προσωπικών δεδομένων  

Διαδώστε αυτή τη σελίδα