Заетост, социални въпроси и приобщаване

Обществени консултации и други консултационни дейности

Заглавие

Обществена консултация относно преразглеждането на Директивата за работното време (Директива 2003/88/ЕО)

Области на политиката

Заетост и социални въпроси

Целеви групи

Всички граждани и организации могат да участват в тази консултация.

Период на допитването От :     01/12/2014     до :   18/03/2015
Цел на допитването:

Основната цел на тази консултация е да се съберат идеи и мнения от обществеността в контекста на текущото преразглеждане и процеса на оценка на въздействието относно Директивата за работното време и възможните изменения на директивата.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Приемаме коментари и предложения от граждани, организации и публични органи чрез въпросник онлайн (EUSurvey)

Получените коментари и предложения ще бъдат публикувани в интернет. Моля, запознайте се с декларацията за защита на личните данни, приложена към настоящата консултация, за да се информирате за това, как ще бъдат обработвани личните Ви данни и отговорът Ви.

Разглеждане на документа за допитване български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Разглеждане на въпросника: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/54d2a95e-114a-7edc-217f-5bed8fd02492?surveylanguage=bg
Документи за справка и други допитвания, свързани с настоящото допитване
Blank questionnaire: English
За контакти Отговорна служба: ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, отдел B2
Електронна поща: EMPL-B2-UNIT@ec.europa.eu
Пощенски адрес:DG Employment, Social Affairs and inclusion, Unit B2 - Rue Joseph II, n°54 - B-1049 Brussels
Разглеждане на коментарите и предложенията
Резултати от допитването и следващи стъпки
Public consultation on the future of the Working Time Directive - Report
English
Специална декларация за защита на личните данни English
Защита на личните данни  

Споделете тази страница