Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων στην πράξη

Τα δικαιώματα και οι αρχές που περιγράφονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων έχουν αντίκτυπο στη ζωή των ατόμων και διαμορφώνουν το όραμά μας για την κοινωνική Ευρώπη.

Οι παρακάτω μαρτυρίες και ιστορίες Ευρωπαίων καταδεικνύουν τη σημασία των αρχών αυτών και έχουν οδηγήσει καλλιτέχνες και πολίτες να μοιραστούν τις προσωπικές τους απόψεις όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα στην ΕΕ. 

Αν θέλετε κι εσείς να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας επικοινωνήστε με την ομάδα μας.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα