Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Izsakiet savu viedokli par sociālās Eiropas stiprināšanu

© Getty images

Lai palīdzētu Eiropas sociālo tiesību pīlāru iedzīvināt praksē un sagatavot rīcības plānu, Komisija 2020. gada janvārī sāka plašu apspriešanos ar visām dalībvalstīm, ES reģioniem un partneriem.

Zemāk ir atbildes, kas saņemtas apspriešanā, kura ilga vienpadsmit mēnešus un beidzās 2020. gada 30. novembrī. Komisija saņēma vairāk nekā 1000 atbilžu. Aiz privātuma apsvērumiem mēs privātpersonu atbildes nepublicējam. Atsauksmes esam saņēmuši no:

Kopā mēs modernizēsim Eiropas sociālo tirgus ekonomiku, lai tā atbilstu mūsdienu un nākotnes iespējām un izaicinājumiem un nodrošinātu visiem taisnīgu pārkārtošanos.

Pasākumi

Komisija popularizēs un atbalstīs pasākumus un debates valstu, reģionu un vietējā līmenī par visiem jautājumiem, kas saistīti ar pīlāra principiem. Mēs ceram, ka mūsu partneri aktīvi piedalīsies un iesaistīsies šajā darbā.

Ieteikt šo lapu: