Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Avaldage arvamust sotsiaalse Euroopa tugevdamise kohta

© Getty images

Komisjon algatas 2020. aasta jaanuaris laiaulatusliku arutelu kõigi ELi riikide ja piirkondade ning kõigi meie partneritega, et muuta Euroopa sotsiaalõiguste sammas tegelikkuseks ja valmistada ette selle tegevuskava.

Allpool on loetelu arvamustest, mis koguti 11 kuud kestnud ja 30. novembril 2020 lõppenud konsultatsiooni käigus. Komisjon sai rohkem kui 1000 vastust. Privaatsuse tagamiseks eraisikute vastuseid ei avaldata. Tagasisidet esitasid:

Ühiselt ajakohastame Euroopa sotsiaalset turumajandust, et see vastaks tänastele ja homsetele võimalustele ja probleemidele ning tagaks kõigile õiglase ülemineku.

Üritused

Komisjon edendab ja toetab riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil üritusi ja arutelusid, mis on seotud kõigi samba põhimõtteid käsitlevate küsimustega. Loodame aktiivselt kaasata kõiki oma partnereid.

Jaga seda lehte